วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีและโฆษกกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะ สื่อมวลชนสัญจร (Press Tour) ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ PGS บูรณาการภาคเหนือตอนบน ณ โครงการจริงใจมาร์เก็ต เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ แนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน เกษตรกรสามารถผลิตพืช ผัก ผลไม้ ที่เป็นอินทรีย์ ไร้สารเคมี ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นฐานการผลิตอาหารแก่โลก
          
ดร.สถาพร เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพัฒนาทางด้านเกษตรอินทรีย์นั้น  ทางกรมฯ ได้มีนวัตกรรมสนับสนุนการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานพัฒนาที่ดินตั้งอยู่ในทุกจังหวัด จึงทำให้สามารถขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาลได้ โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2548 และให้การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ผ่านการรับรองแล้ว กลุ่มที่กำลังจะได้รับการรับรอง และกลุ่มที่พึ่งเริ่มต้นใหม่ โดยให้การสนับสนุนข้อมูลวิชาการด้านการจัดการดิน การเตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมที่จะผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ข้อมูลแผนที่ดิน รวมไปถึงมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทางวิชาการ  สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งจนไปสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ในที่สุด"
          

     กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) จ.เชียงใหม่

โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการแห่งความจริงใจและใส่ใจของกลุ่ม Central Community Mall ที่ยังคงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา ร่มรื่นเขียวชะอุ่มอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่ตั้งของ "จริงใจ Farmer Market" ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์แห่งแรก แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดของเชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 06.30 - 13.00 น. โดยเป็นตลาดปลอดโฟม ปลอดถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงค์ให้ลูกค้านำกระเป๋าผ้ามาใส่สินค้าเพื่อลดขยะพลาสติก และยังเป็นจุดนัดพบของคนรักงานศิลปะ งาน DIY ทำด้วยมือนำเสนอด้วยใจ อีกทั้งเป็นลานกิจกรรมอันร่มรื่นของครอบครัว เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่

   กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) จ.เชียงใหม่

  
 น.ส.ฉวีวรรณ์  พัฒนพงษ์ ผอ.กลุ่มหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย  กรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงการทำเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือพีจีเอสว่าเป็นการรวมกลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์ในระยะเบื้องต้นด้วยการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในพื้นที่จ.เชียงใหม่ขณะมีอยู่ทุกอำเภอจำนวนกว่า 190 กลุ่มที่กรมพัฒนาที่ดินให้การรับรอง
'การทำเกษตรอินทรีย์ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม กว่าจะตั้งตัวได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี เริ่มจากปีแรกเป็นการปรับเปลี่ยน ทั้งแนวรวามคิดและวิธีปฎิบัติ ปีที่สองระยะเลี้ยงตัวเองได้ เสมอตัวไม่ขาดทุนพอปีที่สามถึงจะมีกำไร' ผอ.กลุ่มหมอดินอาสา กล่าว

กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) จ.เชียงใหม่

สำหรับการลงพื้นที่ดูงานในโครงการสื่อมวลชนสัญจรครั้งนี้ได้แก่ 1.ฟาร์ม'Get Family'หรือเกษตรในสวนเพื่อนของน.ส.เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 2.บ้านเกษตรกร ของนางผ่องพรรณ สะหลี ต.หนองเต่าคำ อ.สันทรายจ.เชียงใหม่และ3.กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูป'พิงค์ธรรมชาติ'ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ตามลำดับ

   กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) จ.เชียงใหม่

    กรมพัฒนาที่ดิน นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (PGS) จ.เชียงใหม่