สืบเนื่องจากเมือคืนวันที่ 29 กันยายน 2563 ได้เกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้จึงเกิดสไลด์ลงมาทับบริเวณบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวนหนึ่งหลัง ต่อมา ทราบชื่อเจ้าบ้านคือ นายกำพล นิปุนะ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30น. ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อยได้รับรายงานจาก ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้ นายทัศไนย วิเศษคุณ ปลัดอำเภองานฝ่ายมั่นคง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมา พบว่าบ้านของนาย กำพล นิปุนะ ได้รับความเสียหายบางส่วนจากดินสไลด์มาถึงบริเวณบ้านแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

เบื้องต้นได้นำกำลัง สมาชิกกองร้อย อ.ส.อ.แม่ลาน้อย ที่ 5 และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยตลอดจนเพื่อนบ้านข้างเคียง ดำเนินการ รื้อถอนโรงจอดรถหน้าบ้าน เพื่อให้ เครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดตักดินโคลนที่สไลด์ลงมาทับถมและท่อนไม้ออกจากบริเวณบ้านให้คงสภาพเดิมเพื่อ ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย

Cr.ภาพจากปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน