งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หรือ พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ลงสรงน้ำ เป็นงานประเพณีที่แปลก และเป็นประเพณีที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในโลก ที่ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนานกว่า 500 ปี โดยได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสาร์ทไทยของทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 กันยายนถึง 20 กันยายน 2563 รวม 6 วัน 6 คืน

โดยเย็นวันที่ 16 กันยายน 2563 นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิ มาประดิษฐานบนราชรถออกแห่ทางบกไปรอบๆ เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้สักการะบูชา และอัญเชิญกลับมาประดิษฐานไว้ ณ.มณฑปพิธีที่วัดไตรภูมิ พร้อมจัดมหรสพเฉลิมฉลอง และเมื่อเวลา 09.39 น.วันนี้ (17 ก.ย.63) ซึ่งตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งเป็นวันสารทไทย และเป็นวันสำคัญของงาน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา มาประดิษฐานบนเรือบุษบก ออกแห่ทางน้ำที่ในแม่น้ำป่าสัก บริเวณท่าน้ำหน้าวัดไตรภูมิ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ณ.ที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ซึ่งเป็นบริเวณที่ตามตำนานได้เล่าสืบทอดกันมาว่า มีชาวบ้านที่ไปทอดแหหาปลา ได้พบพระพุทธมหาธรรมราชากำลังดำผุดดำว่ายอยู่ จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิจนถึงปัจจุบัน และเมื่อขบวนเรือพระพุทธมหาธรรมราชามาถึง เวลา 10.39 น.นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมาของการจัดงาน ต่อ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

สำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่ากับพ่อเมืองในสมัยโบราณ จะเป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำ พร้อมกับเสนาบดีทั้ง 4 คือ กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา โดยมีพระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดชัยมงคลคาถา ซึ่งการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในปีนี้จะหันหน้าไปทางทิศเหนือ 3 ครั้งและทิศใต้ 3 ครั้ง เพื่อขออำนาจบารมีให้พระพุทธมหาธรรมราชา ช่วยดลบันดาลให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และ หลังจากการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำเสร็จ ก็จะมีการโยนเครื่องเส้นถวายซึ่งเป็นข้าวต้มมัด กระยาสารท และข้าวตอกดอกไม้ ให้กับประชาชนที่มาร่วมในพิธีแย่งชิงกัน เพื่อเป็นสิริมงคล

และในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีการประกวดเรือสวยงาม และแข่งขันเรือพายทวนน้ำ ส่วนในช่วงกลางคืน ก็ได้จัดให้มีงานเทศกาลอาหารอร่อยจากอำเภอต่างๆ พร้อมการแสดงแสงสีเสียง ไลท์แอนด์ซาวด์ ตามตำนานประวัติความเป็นมาของพระพุทธมหาธรรมราชา และมหรสพสมโภชน์อีกมากมาย ตลอดทั้ง 6 วัน 6 คืน อีกด้วย

ขอบคุณภาพ จาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ / ชัยวัฒน์ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์