วันนี้ (16 กันยายน 2563) ที่ ร.ร.บ้านร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ นำโดย อ.ตุ้ม ภทพร คงเติมสิน อดีตนักกีฬาทีมชาติ พร้อมทีมงานครูฝึกว่ายสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ได้เปิดทำการสอนว่ายน้ำตามหลักสูตร  "ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น" ให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านร่องห้า ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ม.3, เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ เพิ่มทักษะการว่ายน้ำให้ นร. และคนในชุมชน

นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศ ครูชำนาญการพิเศษ ร.ร.บ้านร่องห้า ผู้ประสานโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสุขภาพตำบลบ้านต๋อม ทต.บ้านต๋อม โดยกองสาธารณสุข โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ ทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะสอนและฝึกหัดทักษะการเอาชีวิตรอดหากประภัยทางน้ำในเบื้องต้น เช่นสามารถลอยตัวเองในน้ำได้ด้วยตนเอง หรืออาจจะใช้เศษวัสดุใดๆ เช่น ขวดน้ำในการประยุกต์ใช้ช่วยชีวิต เพื่อให้ลอยน้ำได้ และตามด้วยทักษะว่ายน้ำ เพื่อลดความสูญเสียหากมีอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งทักษะนี้จะติดตัวนักเรียนไปตลอด และอาจจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาว่ายน้ำในอนาคต จึงเป็นที่มาของโครงการ "ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น" ให้กับนักเรียนและผู้สูงวัยในชุมชนบ้านร่องห้า หรือชุมชนอื่นๆที่ต้องการมีเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำ

ด้านนางภทพร กล่าวว่า โครงการ "ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น" เปิดการแนวความคิดของ อ.ดวงใจ บุญหยั่งและตัวเอง โดยเริ่มลงมือทำเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว เพราะคิดว่าถ้านำเด็กไปว่ายที่สระน้ำ เด็กทั่วประเทศไม่มีทางเข้าถึงทักษะการว่ายน้ำได้ครบทุกโรงเรียน ครบทุกคน จึงมาคิดว่าทำไมเราไม่นำสระน้ำไปหาเด็กนักเรียนหรือชุมชนถึงที่ ซึ่งประโยชน์ที่ได้มันมากว่ามหาศาล เพราะเด็กทุกคน ทุกระดับหรือผู้คนในชุมชนสามารถมาเรียนทักษะลอยย้ำได้ ว่ายน้ำเป็น กับทางสมาคมฯได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งหากทางโรงเรียน ชุมชนใดต้องการให้สมาคมฯไปฝึกสอนทักษะ "ลอยน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น" สามารถติดต่อได้ที่สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ หรือตืดต่อครูตุ้มที่เบอร์โทร. 081 949 0797

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา