เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี นายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวนักเรียนยากจน นางสาวนิสา ตองพัด 22/8 ม.2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นของผู้ตรวจการแผ่นดินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อจำนวน 11 รายมีการฝึกสอนอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ฝึกช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9 คนและช่างไม้เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ 2 คนหวังสร้างให้เป็น SUPER WORKER

 

 

ที่บ้านได้พบกับ นางสาวนิสา ตองพัด อายุ15 ปี (ส้ม) นางนาง ตองพัด (แม่)อายุ 32 ปี นางแสง พงษ์แก้วแสง (ยาย) อายุ 58 ปี นายยี่ พงษ์แก้วแสง อายุ 52 ปี เด็กหญิง นภสร ตองพัด (น้อง) อายุ 8 ปี นายพร พงษ์แก้วแสง (น้า) อายุ 23 ปี นางสาวคำแก้ว พงษ์แก้วแสง (น้องสาวแม่) อายุ 30 ปี มาจาก ม.7 ต.บางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งมาอยู่ที่นครปฐม 20 กว่าปีแล้ว  ส่วนพ่อ แยกทางกับแม่มาจากชุมชนบนพื้นที่สูง ชาวเขา 9 เผ่า ซึ่งมีเลขบัตรขึ้นต้นด้วย 0 สัญชาติ ลั๊ว  สิบสองปันนา  ประเทศจีน ส่วนตัว ส้ม ได้มาเกิดที่ โรงพยาบาลห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ที่ได้มาฝึกอาชีพที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน. ตนเองทราบข่าวจากทางโรงเรียนครูได้แจ้งว่า มีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม  รับนักเรียนมาฝึกอาชีพ โดยมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 120 บาท ซึ่งตนเองมีความสนใจ จึงได้ไปสมัครเอาไว้ น้องส้ม ก็มีความสนใจในการฝึกอาชีพอยู่แล้ว. และขอขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้. ส้ม.  ได้มีโอกาสไปฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  จะนำวิชาความรู้ในการฝึกอาชีพมาทำงานและประกอบอาชีพสร้างรายได้ ดูแลคนในครอบครัวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อยาก มีรายได้มาดูแลแม่-น้อง-และตา-ยาย จะหา ทำงานใกล้บ้านจะได้เดินทางไปดลับสะดวกในการดูแล  แม่ และน้อง ที่ตนเองเลือกฝึกอาชีพ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีความชื่นชอบในอาชีพนี้ และมีอาจารย์ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน คอยบอกชี้แนะให้ ตนเอง ซึ่งตนเองไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย เมื่อได้เข้ามาฝึกอาชีพช่างไฟฟ้ารู้สึกชอบดีมาก และสามารถนำความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่อยู่รวมกัน 7-8 คน  มี ตา-ยาย-แม่-น้อง-น้า-พี่สะใภ้-และตัวน้องส้ม ซึ่งตนเองวอน ให้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ช่วยให้ตนเองและน้องสาว แม่ ญาติ ที่ไม่มีบัตรประชาชน.  และอยากมีสัญชาติไทยเหมือนคนอื่นๆเขา  และตนเองจะต้องเรียนต่อและหาสมัครงาน จะได้มีรายได้นำมาช่วยครอบครัว ช่วยแม่น้องจะได้มีเงินเรียนหนังสือ ครอบครัวของตนเองไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  น้องส้ม ขอขอบคุณผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16. นครปฐม

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ผ.อ.สรรชัย ชอบพิมาย  กล่าวว่า วันนี้ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นฐ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านน้องส้มที่สวนกล้วยไม้ 22/8 ม.2 ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี ได้มาพบแม่และยายน้องส้ม ที่ได้เข้าไปร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดิน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้น้อง นร. ที่ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ ม.3 ซึ่งได้มอบให้ จว.นฐ. โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 จัดฝึกอาชีพ มีน้องๆสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 11 คน ฝึกสาขาช่างไฟฟ้า อุตสาหกรรม 9 คน ฝึกช่างเฟอร์นิเจอร์ 2คน ซึ่งโครงการนี้ ท่านชาญนะ เอี่ยมแสง  ผวจ.นฐ. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผวจ.นฐ. ได้ให้สำนักงาน เหล่ากาชาด มอบทุนให้กับน้อง นร. คนละ 2,000  และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการท้องถิ่น-กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน การประถมศึกษาพื้นที่นครปฐม กศน. จว. นฐ. ร่วมโครงการในส่วนของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สงเคราะห์เงินให้น้องๆทั้ง 11 คน ด้วยรายได้เดือนละ 1000  บาทเมื่อฝึกอาชีพ สำเร็จการฝึกอบรมก็จะได้เงินไปหางานทำซื้อเครื่องมืออีกคนละ 3000 บาทเป็นโครงการบูรณาการร่วมกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มอบให้ จว.นฐ.  ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนโครงการนี้ให้สำเร็จผลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องๆ ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบมา เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ

ทางด้านนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ยังฝากประชาสัมพันธ์ในปีงบประมาณ 2564 ท่านชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.นฐ. ได้ของบประมาณจาก อบจ. นครปฐม  ให้กับน้องใน จว. ที่คาดว่าน่าจะไม่ได้ศึกษาต่อปี 2564 นี้ จะรับฝึกอาชีพอีกประมาณ 100 คน เป็นเงิน 1 ล้าน 6 แสนบาท มาดำเนินโครงการนี้โดยเฉพาะอยากจะฝากถึงน้องๆที่ไม่ได้ศึกษาต่อไม่รู้จะไปทางไหนให้เข้ามาร่วมโครงการผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 

ซึ่งในส่วนของน้องส้ม เป็นน้องที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนบ้าน จุดประสงค์ เมื่อน้องได้ฝึกอาชีพไปแล้วนั้น จะทำงานโรงงานไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ๆ บ้านสามารถกลับบ้านมาดูแม่ของตนเองได้และสถานที่ทำงานสามารถไปกลับมาดูแล แม่-น้อง- ซึ่งน้องส้ม และครอบครัว ไม่มีสถานะทางทะเบียนสักคน น้องส้มได้พูดคุยกับทางสถาบันพัฒนาฝีสือแรงงาน 16 นครปฐม ว่าเมื่อได้งานทำมีรายได้ก็จะขอเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นในด้านอาชีพส้มมีความฝันว่าอยากจะได้บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติไทย  เพื่อสะดวกในการดำเนินชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตน้องส้มและครอบครัวต่อไปอีกด้วย

 

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม