เมื่อวันที่ (7 เม.ย.63)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในคำสั่ง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน และต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ ซึ่งมีบุคคลอื่นอยู่เป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

สำหรับบุคคลที่อยู่ในเคหสถาน ร้านค้า หรือในสถานที่ใดๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

 

 

 

 

 

จิรวัฒน์ บุญจอง ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี