วันที่ 5 เม.ย. 2563  นาย เรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า  ปัจจุบันจังหวัดอ่างทอง  ยังเป็นไข่แดงที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โควิค 19  ที่ผ่านมานั้น  ทางจังหวัดอ่างทอง  ได้มีการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  โควิค 19  และพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี  ที่จะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ  ซึ่งต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน  และหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชนในทุกภาคส่วน  ที่ร่วมด้วยช่วยกันดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง  

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือของประชาชนทั้งจังหวัดอ่างทอง  รวมถึงประชาชนที่มีจิตอาสาจำนวนมาก  ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกับหน่วยราชการเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19  เช่น  การนำยาฆ่าเชื้อโควิด 19  พร้อมเครื่องพ่นยาเดินทางไปฉีดยาฆ่าเชื้อตามบ้านเรือนประชาชน  มีจิตอาสาตระเวน แจกแอลกอฮอล์เจล  หน้ากากอนามัย  แจกฟรีไปทั่วจังหวัด  รวมทั้งจิตอาสาที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการผลิตหน้ากากผ้าแจกให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งจังหวัดอ่างทอง  และยังมี นาย เตือนใจ  ทรงไตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  เขตอำเภอเมืองอ่างทอง  สจ.จิตอาสา  ที่ได้ใช้เงินส่วนตัวซื้อรถพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน 3 คัน  นำรถออกตระเวนพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19  ไปทั่วจังหวัดอ่างทอง  โดยมีหน่วยงานราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมกันบริจาคเงินซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อในการฉีดพ่น  เพื่อทำให้จังหวัดอ่างทอง  ต้องอยู่รอดปลอดจากเชื้อไวรัสโคโรนา  โควิด 19

รวมทั้ง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และ อสม.  ยังคงคุมเข้ม  สำรวจผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พร้อมตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้เข้า ออก จังหวัดทั่วเมืองทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 11 จุด  ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย  ส่วนทางตลาดสดทุกแห่งได้ทำความสะอาดพื้นที่เป็นประจำ  พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  ตั้งจุดคัดกรอง  บริเวณทางเข้ามีเจลแอลกอฮอล์  และ แอลกอฮอล์ให้ล้างมือ  พร้อมมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าในตลาดอย่างเด็ดขาด  โดยจำหน่ายเฉพาะอาหารที่ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้น  และผู้จำหน่ายสินค้าที่มาจากต่างจังหวัด  ต้องมีใบรับรองแพทย์  มีการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในบริเวณตลาดทุกแห่ง  พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพื่อให้จังหวัดอ่างทอง  ประชาชนต้องรอดปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา  โควิด 19 ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง