วันนี้ 5 เม.ย. 2563 นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในการเตรียมรับการเดินทางกลับของคนไทยมุสลิม ที่ไปร่วมดาวะห์ที่ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 100 คน เดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำ สายการบินไลอ้อนแอร์ กำหนดถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 16.00 น. วันพรุ่งนี้ 6 เมษายน 63

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ รายงานถึงขั้นตอนการคัดแยกผู้โดยสาร ตั้งแต่กำหนดจอดหลุมจอดเครื่องบินไว้เฉพาะ ให้ผู้โดยสารทยอยลงจากเครื่องแยกเป็นจังหวัด นำไปยังจุดคัดกรองแยกจากผู้โดยสารทั่วไป ที่อาคารอเนกประสงค์ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจไข้โควิด-19 ตรวจสอบเอกสารเดินทางใบพิธีการบินและเอกสารรับรองจากสถานฑูตฯ และประทับตราตรวจคนเข้าเมือง จนถึงการนำขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากสนามบินไปกลับยังภูมิลำเนา

 

 

 

 

                โดยขั้นตอนคัดกรองฯที่อาคารอเนกประสงค์สนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการขั้นตอนที่กระชับและใช้เจ้าหน้าที่น้อย เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และสถานที่ หากพบผู้โดยสารเอกสารไม่ครบจะให้เครื่องบินนำส่งกลับทันที หรือหากพบมีไข้ เจ้าหน้าที่ก็จะนำส่งต่อโรงพยาบาล

 

 

 

 

                จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 (พรุค้างคาว) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถานที่สำหรับกักตัว ผู้กลับจากดาวะห์ในส่วนของจังหวัดสงขลา 25 ราย และจังหวัดอื่นอีก 4 ราย ขณะนี้ได้เตรียมพื้นที่ชั้นล่างสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ประจำ และเตรียมห้องไว้รับรอง 29 ห้องสำหรับผู้มากักตัว โดยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้พร้อม อีกทั้งการเตรียมดูแลด้านสุขอนามัย

 

 

 

 

                สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากดาวะห์ ประเทศอินโดนีเซียจำนวน 100 คน มาจากจังหวัดนราธิวาส 9 คน ปัตตานี 19 คน ยะลา 10 คน สตูล 33 คน โดยจะมีรถจากแต่ละจังหวัดรับกลับไปทันที หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการคัดกรอง เพื่อไปนำกักตัว ณ ภูมิลำเนา ที่แต่ละจังหวัดจัดเตรียมไว้ ส่วนชาวจังหวัดสงขลา 25 คน และ 4 รายจาก กทม. เชียงราย สมุทรปราการ กระบี่ จังหวัดละ 1 คน รวม 29 คน จะนำไปยังสถานที่กักตัว 14 วัน ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ กกท.ภาค 4 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

                ด้านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 ยืนยันว่า ผู้มากักตัวที่สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ ไม่ใช่ผู้ป่วย แต่เป็นผู้ที่ต้องผ่านกระบวนการกักตัว อีกทั้งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปิด ประชาชนที่อาศัยรอบบริเวณพื้นที่นามกีฬา จึงไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะมีการแพระกระจายโรคโควิด-19

 

 

 

 

 

-------------------------------------------

นภาลัย ชูศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สงขลา