ผู้สื่อข่าวรายงานถึงข่าวเศร้าในวงการเสื้อกาวน์ ที่เป็นเจ้าหน้าที่แผนกเอกซเรย์ ของโรงพยาบาลลำพูน ที่ต้องเสียชีวิตไปเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

สุดเศร้า รพ.ลำพูน สูญเสียนักรบเสื้อกาวน์ ขณะปฏิบัติหน้าที่

โดยผู้เสียชีวิต ชื่อนาย ชัยวัฒน์ ศรียอง เป็นเจ้าหน้าที่แผนกเอกซเรย์ ของโรงพยาบาลลำพูน วันนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อไปเอ็กซเรย์ปอด ของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง โดยต้องใส่ชุด ppe ซึ่ง ต้องใส่หลายชั้นและรัดกุมมาก หลังจากปฏิบัติหน้าที่เสร็จ จึงไปอาบน้ำ เพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่อื่นต่อไป ขณะอาบน้ำมีอาการวูบ จึงได้เคลื่อนย้ายมารักษา ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล แต่ไม่สามารถ ยื้อชีวิตไว้ได้ ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผล ทางห้องปฏิบัติการเป็นการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

สุดเศร้า รพ.ลำพูน สูญเสียนักรบเสื้อกาวน์ ขณะปฏิบัติหน้าที่

ขณะที่ โรงพยาบาลลำพูน แจ้งข่าวกรณีบุคลากรโรงพยาบาลลำพูนเสียชีวิตขณะปฏิบัติงาน โรงพยาบาลลำพูน ขอแจ้งกรณีเจ้าหน้าที่เอ็กชเรย์เสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานดูแลผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง เป็นเจ้าหน้าที่เพศชายอายุ 47 ปี มีโรคประจำตัวเป็นโรคความตันโลหิตสูง ควบคุมโรคได้ดี สุขภาพทั่วไปแข็งแรง เข้าปฏิบัติงานวันที่ 4 เมษายน 2563 ได้มาทำเอ็กซเรย์ผู้ป่วยหลังจากนั้น ขณะจะอาบน้ำ มีอาการวูบแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย พูดคุยได้ ได้เคลื่อนย้ายมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน ต่อมาหัวใจหยุดต้นได้ทำการช่วยฟื้นคืนชีพใช้เวลา 1 ชั่วโมง 20 นาทีไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้

เบื้องต้นอาการของโรค ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นการเสียชีวิตจากโรค กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันดังนั้น เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ให้เกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน