วันนี้(27 มี.ค.) ที่จ.สงขลา ในวันนี้มัสยิดทุกแห่งในจ.สงขลาต่างงดประกอบพิธีละหมาดญุมอะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ชั่วคราว เช่น ที่มัสยิดหน้าควนลังนูรุดดีน ในต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ซึ่งได้ขึ้นป้ายติดไว้ที่บริเวณประตูทางเข้ามัสยิดงดละหมาะญุมอะห์ชั่วคราว 

                                                                                                                                              

       รวมถึง มัสยิดอีบาดูรเราะห์หมาน ในชุมชนป่าพยอม  ต.ควนลัง  ซึ่งได้ประกาศเสียงตามสายงดละหมาดญุมอะห์เช่นกันและได้ทำความสะอาดมัสยิดทั้งภายนอกและภายใน ห้องน้ำ ที่อาบน้ำละหมาะ และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19

                                                                                                                                   

        ซึ่งเป็นตามประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรีที่ให้มัสยิดทั่วประเทศงดละหมาดญุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์ รวมถึงละหมาดญะมาอะห์หรือละหมาดประจำวันที่มัสยิดชั่วคราวโดยให้ละหมาดที่บ้านแทน จากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และเป็นครั้งแรกที่มีการงดละหมาดญุมอะห์หรือละหมาดวันศุกร์จากปัญหาโรคระบาดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

                                                                                                                                                       

นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   จ.สงขลา