เมื่อเวลา 13.30น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันโรคระบาดติดเชื้ออันตราย ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ น.พ.ศุภชัย  บุญอำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ละหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชวนในพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( PHEOC )  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้ออันตราย ไวรัส 2019 ( COVID – 19 ) ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้ออันตรายไวรัส โคโรนา 2019   1รายซึ่งเป็นรายแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเพศชาย ชื้อ มูฮัมหมัดดาวู้ด  บุษกร อายุ 32 ปี  มีอาชีพเป็นครูสอนศาสนา พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย และมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคจำนวน 23 ราย รักษาหายแล้ว 18 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล  5 ราย ไม่มีผู้ป่วยขั้นรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย สำหรับ ผู้ป่วยรายนี้มีประวัติการเดินทางไปประเทศปากีสถาน จังหวัดลาฮอร์ อำเภอไรวินซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยเมื่อวันที่ 21มีนาคม 2563 โดยสายการบินไทย เที่ยว TG 346  เลขที่นั่ง 38 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ นั่งแทกซีไปบ้านภรรยาที่มีนบุรี หนองจอก  พักค้างคืนที่บ้านภรรยา 1คืน ซึ่งด้วยกัน 3 คน มีพ่อตา แม่ยาย และน้องชาย ภรรยา  จากนั้นในตอนเดินทางกลับแม่ฮ่องสอนโดยรถยนต์ส่วนตัวที่จอดไว้กรุงเทพ พร้อมภรรยา และลูกชายอีก 2 คน ในวันที่ 22มีนาคม 2563  แวะพักค้างคืนที่โรงแรมควีนพาเรชจังหวัดตาก และออกเดินทางต่อในวันที่ 23 มีนาคม 2563 และแวะเติมน้ำมันที่เชียงใหม่ กลับถึงบ้านพักที่อำเภอปาย เวลา ประมาณ 22.20 น. ในคืนวันเดียวกัน พอกลับถึงบ้านพักเรียบร้อยแล้ว  เขาบอกว่าไม่ได้เดินทางไปไหนต่อ และก็ยังไม่ได้เข้ามัสยิด อยู่แต่ในบ้านเป็นโซนส่วนตัว ส่วนผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัว ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี ผู้เริ่มมีอาการเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 มาตรวจที่โรงพยาบาลปายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำหรับผู้ รายนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตรวจดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เดินทางออกนอกบริเวณ พร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน.

 

 

 

 

                     หลังจากทางรัฐบาลได้ประภาวะฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้ออันตราย ไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 19) น.พ.พิทยา  หล้าวงค์ นายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหน้ากากแผ่นใสเพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจน อ.ส.ม.ที่มาปฏิบัติหน้าที่เฝ้าคัดกรองผู้ป่วยและผู้ที่มาเยี่ยมญาติในโรงพยาบาล ใช้สวมทับหน้ากากที่ปิดจมูกอีกชั้นหนึ่งเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อที่ดี

 

 

 

 

                     ทางด้านนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจ บนถนนหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ณ จุดตรวจหน้าถ้ำ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่26 มีนาคม 2563 แล้วนั้น ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ10 วรรคสอง “มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดอื่นนอกกรุงเทพมหานคร ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้มีมาตรการตั้งด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ข่าวภูมิภาค แม่ฮ่องสอน