นายรณภพ เหลือไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายเจษฎา สี่พี่น้อง นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท   ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดภาษีซุง ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ของเมืองชัยนาท ที่ยังเปิดให้บริการประชาชน ได้จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อการดำรงชีพ ในสภาวะโรคโควิด-19 ระบาด และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้า เกี่ยวกับการค้าขายสินค้า โดยห้ามกักตุนสินค้า และขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าควบคุมต่างๆ  นอกจากนี้ยังสั่งปิดทางเข้าออกตลาดโดยรอบ  ให้เปิดทางเข้าออกตลาดด้านหน้าเพียงทางเดียว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรอง ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือประชาชน ก่อนเดินเข้าตลาด 

 

 

 

 

                     และให้พ่อค้าแม่ค้า ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และถุงมือ ตลอดเวลาที่ทำการค้าขาย รวมทั้งประชาชนที่จะเข้าไปซื้อสินค้าในตลาด ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนด้วย   โดยหลังจากที่ตลาดปิดในช่วงเที่ยงวัน  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยนาท จะเข้าทำความสะอาดบริเวณตลาดเป็นประจำทุกวัน  เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ แม้จังหวัดชัยนาทจะยังไม่มีผู้ติดเชื้อ  แต่เจ้าหน้าที่และประชาชน ต่างก็ช่วยกัน ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสาธารณสุข อย่างเข้มข้นทุกพื้นที่

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท