ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 23 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  ตามที่ได้มีผู้สูงอายุเสียชีวิตที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา นั้น ทราบคือ นาย ลอง ไกรพะเนา อายุ 64 ปี ซึ่งเสียชีวิตเมือ่วันที่ 21 มีนาคม 63   เสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกรกะแสเลือด ซึ่งเดิม  นาย ลอง มีโรคประจำตัวคือโรคหอบ  โดยก่อนนั้นทางสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง ได้ส่งตัวท่านไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา  เนื่องจากมีอาการหอบเหนื่อยมาก  และได้พักรักษาตัวอยู่ 2 วัน ก่อนที่จะเสียชีวิต   โดยทางแพทย์โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ได้วินิจฉัยออกมาว่าเสียชีวิตเนื่องมาจากติดเชื้อในกรกะแสเลือด  ดังนั้นตนเองขอยืนยันว่าการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง นั้นเสียชีวิตเนื่องมาจากติดเชื้อในกรกะแสเลือด ซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์  ยืนยันว่าไม่ได้เสียชีวิตจาก ไวรัส COVID -19

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์   ยังกล่าวอีกว่า ตนเองได้มีการกำชับทางเจ้าหน้าที่ของ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  ซึ่งอยู่ในสังกัดของ อบจ.นครราชสีมา  ได้ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุให้ดี  และหากมีการเสียชีวิตของผู้สูงอายุในห้วงเวลานี้ อาจจะทำให้บุคลอื่น ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงของการเสียชีวิต อาจจะเข้าใจไปเองว่าเกิดจากไวรัส COVID -19 หรือไม่  ดังนั้น ตนเองขอยืนยันอีกครั้ง ว่ากรณีของนาย ลอง เกิดจากการมีโรคประจำตัวคือโรคหอบ  และเสียชีวิตเนื่องมาจากติดเชื้อในกรกะแสเลือด ซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์   นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งรายซึ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชายอายุ 70 ปี ก็เกิดจากถุงลมโปร่งพอง  ทั้งนี้ทาง อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการดูแลอย่างดีที่สุด  โดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย นอกจากนี้ในแต่ละรายก็ให้มีการดูแลตามอาการของแต่ละคน     

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ส่วนในเรื่องของการป้องกัน COVID -19 นั้น  ขอยืนยีนว่าทาง เจ้าหน้าที่ของ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง  และ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง  ดูแลเป็นอย่างดี โดยมีขั้นตอนตั้งแต่มีการคัดกรองในช่วงเช้าของทุกวัน   มีการตรวจวัดไข้  และให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัว  มีการสอนในเรื่องของการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  และจัดให้มีการล้างมืออยู่ตลอดทุกชั่วโมง  ทาง อบจ.นครราชสีมา ยังได้มีการจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้  รวมทั้งมีการจัดหน้ากากอนามัยให้ผู้สูงอายุทุกท่านด้วย  นอกจากนี้ทาง อบจ.นครราชสีมา  ยังได้มีการดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID -19  ด้วย   ทั้งนี้ตนเองต้องขอภัยมายังผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมามอบอาหารหรือสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ  เนื่องจากทาง อบจ.นครราชสีมา  ต้องขอทำการคัดกรองทุกท่านด้วยความเข้มงวด  ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน เชื้อไวรัส COVID -19  เนื่องจากที่สถานสงเคราะห์คนชรา  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจำนวนมากและสามารถที่จะติดเชื้อโรคได้ง่าย   

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา