13 มีนาคม 2563 ที่ จังหวัดเชียงราย สถานการณ์หมอกควัน ฝุ่นพิษ PM 2.5 ยังคงเกินมาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดย ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย สามารถมองเห็นฝุ่นละอองได้ด้วยตาเปล่า รู้สึกแสบตาและจมูก เมื่อออกนอกบ้านเรือน โดยที่ อ.เมือง จ.เชียงราย วัดได้ 328 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง การใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังมากขึ้น

 

 

 

              ในส่วนของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย พบว่า การสัญจรทางอากาศยังสามารถดำเนินการได้เป็นปกติ โดยค่ามาตรฐานในการบินต้องไม่ต่ำกว่า 800 เมตร ซึ่งในวันนี้พบว่าอยู่ที่ 1,300 - 1,500 เมตร ซึ่งยังสามารถทำการบินได้เป็นปกติ ไม่มีผลกระทบต่อการบิน

 

 

 

ฝุ่นพิษแม่สายอ่วม PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานเกือบ 10 เท่า

 

 

 

ฝุ่นพิษแม่สายอ่วม PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานเกือบ 10 เท่า

 

 

 

              โดยที่ อ.แม่สาย พบว่า เป็นจุดที่วิกฤติหนักที่ชายแดนไทย - เมียนมา โดยกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ พบว่า PM 2.5 วัดได้ 467 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ และสูงที่สุดในรอบปี โดยคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงต่อเนื่องติดต่อกันมานานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว โดยประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายได้ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนออกมาร่วมสู้ภัยหมอกควันฝุ่นพิษด้วยการฉีดพ่นน้ำรดน้ำต้นไม้ภายในบ้านเรือนของตนเองเพื่อเพิ่มความชื้นในอากาศ และพยายามปกป้องตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในยามที่ต้องออกไปในที่โล่งแจ้ง

 

 

 

ฝุ่นพิษแม่สายอ่วม PM 2.5 สูงเกินมาตรฐานเกือบ 10 เท่า

 

 

 

              ด้าน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานออกช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านการป้องกันไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่ และสั่งการให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแต่ละอำเภอนำรถน้ำออกฉีดพ่นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ รวมไปถึงได้จัดทีมสนธิกำลังเฉพาะกิจ ทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ออกลาดตระเวนตามพื้นที่ป่าไม้เพื่อป้องกันการลักลอบเผาป่า รวมไปถึงจัดชุดเสือไฟเข้าทำการดับไฟป่าที่เกิดขึ้น

              สำหรับในพื้นที่ จ.เชียงราย พบว่า มีหมอกควันสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แม้ว่าจุดฮอตสปอต หรือจุดความร้อน จะเกิดขึ้นน้อยมากก็ตาม โดยพบว่าหมอกควันส่วนใหญ่เกิดจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับภูมิประเทศเป็นที่โล่ง และมีภูเขาล้อมรอบ ทำให้หมอกควันลอยเข้ามาในพื้นที่โดยไม่ถูกลมพัดออกไป จึงเกิดหมอกควันสะสม ซึ่งทางศูนย์ประสานงานชายแดนท้องถิ่น ไทย - เมียนมา หรือ TBC ก็ได้มีการประสานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขอให้ลดการเผาในช่วงนี้เพื่อลดปริมาณหมอกควันที่เกิดขึ้น