วันที่ 3 มี.ค.2563 ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย หลังจากค่าปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 สูงสุดในประเทศไทย โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่หน้าสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอแม่สาย เมื่อเวลาย15.00 น. วันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมาวัดได้ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงและส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดบพบว่าเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ฝุ่นละอองขนาดเล็กจากประเทศเพื่อนบ้าน 

 

                ทางนายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จึงได้ประสานศูนย์ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 15 เชียงราย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่สาย กอ.รมน.จ.เชียงราย นำเครื่องดับเพลิงควบคุมระยะไกล (LUF60) ฉีดพ่นละอองน้ำ จำนวน 4 เครื่องและรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาฉีดพ่นละอองน้ำบนถนนพหลโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายและพื้นที่แหล่งชุมชน เพื่อชำระล้างฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 และเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่และเกิดความชื้นในชั้นบรรยากาศ เพื่อให้เพียงพอต่อการเกิดฝนและ การทำฝนเทียม   นอกจากนี้ยังได้ประกาศเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกจากบ้าน 
 

 

 

                        นอกจากนี้ ทางด้าน ทหารพรานกองร้อยที่ 3101  ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาบ้านเกี๋ยงเหนือ กว่า 200 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟ ที่บริเวณป่าชุมชนดอยห้วยป่าเมี้ยง บ้านเกี๋ยงเหนือ ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย รวมระยะทาง กว่า 5 กิโลเมตร  และพื้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านดุก ป่าชุมชนหมู่บ้าน ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เพื่อป้องกันไฟป่า เนื่องจากป่าชุมชนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ไม้ และยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ป่าลาดเชิงเขา และที่ผ่านมาเคยเกิดไฟไหม้ทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบเผาป่า เพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกพืชไร่ของชาวบ้าน ทุกฝ่ายจึงร่วมมือกันทำแนวกันไฟตลอดแนวเส้นทางที่อาจจะเกิดไฟไหม้ และเป็นการป้องกันปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย

 ภาพ/ข่าวณัฐวัตร ลาพิงค์นักข่าวภูมิภาค จ.เชียงราย