(29 ก.พ.) รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากการที่นายสายัณห์  ยุติธรรม ส.ส.เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราข ได้นี้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้การมีการก่อสร้างสะพานข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี       ระหวาง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช-เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี จนได้เสียงตอบรับจากประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งรัฐบาล เพราะเป็นไปตามนโยบายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็เห็นด้วยในโครงกานี้แต่ปฏิเสธไม่ให้ใช้ชื่อ “สถานจันทร์โอชา”ตามที่นายสายัณห์ เสนอจนมีการตั้งคณะกรรมการมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับอำเภอขนอมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern Economic)

            “หลังเสร็จสิ้นการอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 6 คน จนลงมติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้ง 6 คนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา นายสายัณห์ ยุติธรรม ได้เข้าหารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อสอบถามความคืบหน้าและขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย”  

 และในวันเดียวกัน(28 ก.พ.)คณะกรรมการมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับอำเภอขนอมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ได้มีการเชิญตัวแทนจากสำนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย นายธิษัณย์ พฤทธิพงษ์ รักษาการหัวหน้าแผนกวิเคราะห์วิศวกรรม  น.ส.กชพรรณ เข็มทอง ผู้อำนวยการ กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ นายอเนก โคตรพรมศรี ผู้อำนวยการกองจักรสิ่งแวดล้อม นายภานุศาสตร์ คงจันทร์  พนักงานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รมมทั้งตนและนายสายัณห์ ยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือ เตรียมความพร้อมจองคณะทำงาน และสรุปข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของคณะกรรมการมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเชื่อมเกาะสมุยกับอำเภอขนอมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The New Thailand Southern Economic) เพื่อนำไปสู่การวางแผนและหาแนวทางเข้าแผนศึกษาออกแบบสะพานขนอม จ.นครศรีธรรมราช -เกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้

ทางด้านนายสายัณห์  ยุติธรรม ยุติธรรมกล่าวหลังการประชุมว่า การสร้างสะพานเชื่อม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กับเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานีกับ ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยหลังจากนี้ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งมีงบประมาณในการดำเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วจะนัดลงสำรวจในพื้นที่ ในที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาในเรื่อง การประสานงานระหว่างกระทรวงคมนาคมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การประสานงานระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช กับกองบังคับการตำรวจน้ำสุราษฏร์ธานี การจัดทำเปรียบเทียบคามเหมาะสมตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  เป็นต้นเพื่อนำไปสู่การออกแบบให้แล้วเสร็จ คาดว่าภายในระยะเวลา 3 ปีจะออกแบบแล้วเสร็จและผ่านขั้นตอนต่าง ๆ จนนำไปสู่การตอกเสาเข็มต้นแรกได้อย่างแน่นอน และการก่อสร้างโดยภาพรวมควรจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่- กับเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี โดยอ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียเอกลักณ์ของความเป็นเกาะ แต่เมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายวิชาการออกมาใหความคิดเห็นว่าโครงการสะพานเชื่อมแผ่นดินใหญ่-เกาะสมุย จะไม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดฃ้อมหรือถ้ามีก็น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและสร้างได้รายให้กับประเทศอย่างมหาศาล จึงเป็นเองที่มีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก สำหรับกรณีที่อ้างว่าจะสูญเสียเอกลกษณ์ของความเป็นเกาะไปนั้น ไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะเกาะภูเก็ตซึ่งจะมีสะพานเชื่อมยิ่งทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นแหล่งท่องเทียวที่ติดอันดับต้น ๆ ของโลกมาตลอด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้อันดับ 1 ของเมืองไทย และยังเป็นการส่งเสริมเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวที่จะได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง โดยเฉพาะกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ที่สำคัญเเมื่อโครงการดังกล่าวมีกระแสการตอบรับจากรัฐบาลและประชาชนอย่างกว้างขวาง ทำให้ฝ่ายที่คัดค้านเริ่มเปลี่ยนท่าทีมาเห็นด้วยและสนับสนุน แต่อยากให้จุดเริ่มต้นบนแผ่นดินใหญ่เปลี่ยนจาก อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ไปอยู่ในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานีแทน แต่กระแสการตอบรับและร่วมขับเคลื่อนของชาวเกาะสมุยกับชาว อ.ขนอม ส่วนใหญ่ยังยืนยันจุดที่เหมาะสมคือ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เหมาะสมและลดระยะทาง ลดค่าใช้จ่ายมากที่สุด

ในขณะมี่นักธุรกิจโรงแรมในเกาะสมุย คนหนึ่ง กล่าวว่าโครงการนี้สมควรจะเกิดขึ้นมานานแล้ว แต่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีเรื่องราวของผลประโยชน์ทางทางธุรกิจและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ตนและชาวเกาะสมุยรอคอยมานานหลายสิบปี และตนดีใจมากที่นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส. จ.นครศรีธรรมราช มีแนวคิดและนำไปสู่การอภิปรายในสภาจนนำมาสู่การตอบรับและเห็นด้วยของทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง  สำหรับกลุ่มที่ค้านตนรู้จักและทราบถึงที่มาที่ไปของการคัดค้านเป็นอย่างดี วันนี้เมื่อกระแสการตอบรับของภาคประชาชน ภาคธุรกิจและรัฐบาลเดินหน้าในเรื่องนี้อย่างจริงจัง กลุ่มที่คัดค้านกลัวว่าตัวเองจะเป็นแกะดำ หรือตัวเองตกขบวนรถไฟ จึงหันมาสนับสนุนและเสนอว่าจุดเชื่อมแผ่นดินใหญ่ให้มี 2 จุด คือในพื้นที่         อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ดอนสัก จ.สราษฏร์ธานี ส่วนบนเกาะสมุยมีเพียง 1 จุดลักษณะเป็นเหมือนตัว Y  แต่ตนยืนยันว่าโครงการนี้ต้องเชื่อมระหว่างเกาะสมุย-ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จุดเดียวเท่านั้น หากก่อสร้างแล้วทำจุดเชื่อมแผ่นดินใหญ่เป็น 2 ขาเหมือนตัว Y จะทำให้เกิดความยุ่งยาก ระยะทางเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญงบประมาณก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ตนรู้นะว่ากลุ่มข้อเสนอที่ให้ทำแบบตัว Y กำลังคิดอะไรอยู่  ตนเรียกกลุ่มนี้“กลุ่มสำนึกกลับหัว”และเชื่อว่ารัฐบาลและประชาชนทุกคนก็รู้ว่าเป็นเพราะอะไร นักธุรกิจเจ้าของโรงแรมดังใน อ.เกาะสมุย กล่าวย้ำ .

ภาพ/ข่าว  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช