วันที่  28 ก.พ. 2563 นายธีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้มอบให้  นายอธิวัฒน์  วงศ์ตันติเจริญ “หมอบอย” สาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร , นายกฤษธน  อินทะศร  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีมาตรฐานจึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้มีเด็กนักเรียนและครูรวมแล้วเกือบ 1,600 คน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทำการสุ่มตัวอย่างในการตรวจสุขภาพหรือการวัดอุณหภูมิของเด็กๆ ว่ามีอาการเป็นไข้หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งเป็นของโรงเรียนยอแซฟพิจิตรที่ใช้ตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน ซึ่งผลจากการสุ่มตัวอย่างการตรวจสุขภาพหรือการวัดอุณหภูมิของเด็กๆที่โรงเรียนแห่งนี้ไม่พบว่ามีเด็กป่วยเป็นไข้หวัดแต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับการตื่นตัวในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19  ของจังหวัดพิจิตร นั้น นายธีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทีม อสม. ประจำหมู่บ้านในทุกๆแห่ง ติดตามหาข่าวกรณีที่มีประชาชนเดินทางกลับมาจากประเทศที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19   โดยสั่งการว่าถ้าพบเจอขอให้แจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง วัดไข้ ทุกวันจนครบ 14 วัน งดเว้นการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จำเป็น และหากมีไข้ตัวร้อนขอให้รีบไปพบแพทย์ในทันที  แต่โดยสรุปขณะนี้ประชาชนในจังหวัดพิจิตรยังไม่พบว่ามีผู้ใดป่วยหรือติดเชื้อไวรัสโควิด19  แต่อย่างใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนของ คุณครูนิธิรัตน์  ป้อมจันทร์  ห้วหน้างานอนามัยโรงเรียนยอแซฟพิจิตร กล่าวว่า  โรงเรียนมีมาตรฐานในการดูแลเด็กนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเข้าประตูโรงเรียนก็จะใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย  ถ้าพบว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงก็จะแจ้งผู้ปกครองให้มารับตัวเด็กกลับบ้านเพื่อพาไปพบแพทย์  หรือ ให้นอนพักในห้องพยาบาลของโรงเรียน  รวมถึงปฏิบัติตามสุขลักษณะตามที่สาธารณสุขตำบลท่าหลวง ได้เข้ามาให้คำแนะนำและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังให้ความรู้กับเด็กๆ ในเรื่องการกินร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  การใช้เจลล้างมือ  และการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี   จึงทำให้ขณะนี้โรงเรียนยอแซฟพิจิตร เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่มีเด็กที่มีอาการที่ต้องเฝ้าระวังแต่อย่างใด  ซึ่งโรงเรียนยอแซฟพิจิตรจะสอบปลายภาคเรียนและปิดเทอมในวันที่ 5 มีนาคม  2563  นี้อีกด้วย

 

 

 


 

 

 

 

 

สิทธิพจน์  ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร