คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

โครงการ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง

27 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:09 น.
เดินตามรอยพ่อ,,อชพอเพียง,,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 125 ครั้ง

นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร และเปิดโครงการ " เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง


คลิปที่ 1

วันนี้(27 ก.พ.63) ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  นายประเทือง อยู่เกษมนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงตำบลโสธรและเปิดโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง ”โดยมี นางอาภร โพธิ์เจริญ       พัฒนาการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  กล่าวรายงานถึงการดำเนินกิจกรรมว่า ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นทางเลือกหนึ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนเสนอให้กับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 4  ด้าน ได้แก่ เรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ เรียนรู้เพื่อให้เอาไปทำเป็น และเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ “ ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”

 

ทั้งนี้บ้านโสธร หมู่ที่ 3 ตำบลโสธร ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง เมื่อปี 2562 ผู้นำหมู่บ้านและครอบครัวพัฒนา ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติและการศึกษาดูงานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในตำบล ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโสธร และชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

ได้จัดทำโครงการ “ เดินตามรอยพ่อ อช.พอเพียง ปลูกผักกินเอง เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มเป้าหมาย เป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหารให้พอมี พอกิน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักที่มีความปลอดภัยจากสารพิษ   

สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ