พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกลุ กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา และ นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขมทอง ประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาล กลุ่ม 4 ร่วมเปิดงาน ครบรอบ 25 ปี ก้าวสู่ Smart Hospital พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกลุ ได้กล่าวว่า เรื่องสุขภาพ มั่นใจให้เราดูแล โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการด้านการแพทย์ ด้วยมาตรฐานและพัฒนาการบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษา อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้เปิดเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุกรรม ศุูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์สุขภาพเด็ก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งในปัจจุบัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลและเตรียมตัวก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ในอนาคต โดยในช่วงแรกได้พัฒนาการให้บริการผ่านระบบมือถือและคอมพิวเตอร์  ได้แก่ โปรแกรม Pre Register เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถนัดพบแพทย์ออนไลน์และสามารถเช็คสิทธิการรักษาได้ ก่อนการมาถึงโรงพยาบาล ติดตั้งตู้ Kiosk ให้ผู้รับบริการลงทะเบียนเองได้เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเมื่อลดขั้นตอนการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่  โปรแกรม Smart IPD เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับรู้ข้อมูลของต้นเองขณะนอนพักรักษาในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลแพทย์ที่ให้การตรวจรักษา ข้อมูลการนัดกลับมาติดตามอาการ รวมถึงข้อมูลยากลับบ้าน  และโปรแกรม Smart Check Up Online เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูผลการตรวจสุขภาพตนเองผ่านผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้ง่ายและสะดวกขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ภาพ/ข่าว/อนุสรณ์ อชิโนปุญวัฒน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา/