พลเอกพีรพงษ์  เมืองบุญชู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่บ้านถ้ำทะลุ อ.ควนโดน จ.สตูล  โดยมีพลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และพันเอกรัชพล  อ่อนช่วย ผู้บังคับหน่วยนพค.45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 ให้การต้อนรับ  โดยได้ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการประจำปี 63 และสอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยนพค.45 พร้อมให้โอวาทและพบปะกำลังพล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่  จากนั้นได้เยี่ยมชมและพบปะกลุ่มอาชีพที่นพค.45สนับสนุน เช่นกลุ่มจักสานจากคลุ้ม  กลุ่มอาชีพทำขนมโรตีกาปาย กลุ่มขนมพื้นเมือง ฯลฯ

 

                    พลเอกพีรพงษ์  เมืองบุญชู   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน โดยภาคอื่นเริ่มประสบภัยแล้งแล้ว โดยเฉพาะเหนือและอีสาน ค่อนข้างหนักและสาหัสกว่าภาคใต้ แปล่งน้ำผิวดินค่อนข้างหมด เราได้ส่งน้ำช่วยเหลือและขุดลอกสระ ขุดเจาะบ่อบาดาลเตรียมพร้อมสำหรับปีถัดไป

 

 และในจุดที่เดือดร้อนเสริมเข้าไป ในส่วนของภาคใต้ยังไม่ได้รับการรายงาน แต่มีบางจุดที่ร้องขอก็ได้ทำการขุดเจาะบ่อบาดาลให้ในส่วนของน้ำในพื้นที่ที่ไม่เพียงพอเช่นรพ.และสถานศึกษา และได้เน้นย้ำให้หน่วย  เตรียมความพร้อมเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที  พร้อมให้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด..................

 

 ภาพ/ข่าว   คอดีเย๊าะ  เงินเจริญ   ผู้สื่อข่าวจ.สตูล /รายงาน