เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายวราวุธ​ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ พร้อมคณะฯ​ลงพื้นที่ในจังหวัดลำปาง​ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด โดยมีพันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า​ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด, หัวหน้าหน่วยงานราชการ 9 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563​ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำวังเฮือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง​ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลดับไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาท อำเภอเมือง​ลำปาง จังหวัดลำปาง​ พร้อมมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือใ​น​การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่​ หากประชาชนจะเผาเศษวัชพืชหรือใบไม้​ ขอให้มีการจัดระบบการเผา แบ่งพื้นที่ใ​น​การเผาหมุนสลับเปลี่ยนกัน​ จะทำให้อากาศไม่เกิดมลภาวะเป็นพิษได้​ และขอความร่วมมือให้ผู้นำชี้แจงเกี่ยวกับปัญหาและภัยของไฟป่าหมอกควันที่มีค่าเกินมาตรฐาน​ โดยในปีนี้จะทำการติดตั้งเครื่องวัดอากาศ​จำนวน 1,400 เครื่อง​ให้ได้ครบทุกจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทหาร เจ้าหน้าที่ ในทุกหน่วยงาน ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่  โดยปีนี้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือลดน้อยลงกว่าปีที่แล้ว และจากนี้ต่อไป ขอให้แต่ละจังหวัดช่วยประสานงานการทำงานร่วมกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว.อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จังหวัดลำปาง