คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ยโสธร อสม.ศรีวิไลพร้อมและเต็มที่กับเวทีดีเด่นระดับชาติ

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 19:24 น.
อสม,,ศรีวิไล,,ยโสธร
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ยโสธร อสม.ศรีวิไลพร้อมและเต็มที่กับเวทีดีเด่นระดับชาติ


 

                 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่   พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ในสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ณ บ้านศิริพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร   โดยมี นายอำเภอค้อวัง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ  โดย อสม.ศรีวิไล  คำโทน อสม.ดีเด่นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาสาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ นำเสนอผลงานการพัฒนาระบบการป้องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อในหมู่บ้านได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  ภายใต้กิจกรรมการต้อนรับ สถานที่จัดงานที่ภาคีเครือข่ายอำเภอค้อวังและตำบลน้ำอ้อม ร่วมเตรียมการอย่างดีเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง

          นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า อสม.ศรีวิไลเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยโสธร และเป็นตัวแทนพี่น้อง อสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้ขึ้นเวทีคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ในวันนี้  อสม.ศรีวิไลสำลีทำงานด้วยความตั้งใจ  ทุ่มเท  เสียสละ  จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์    ถือเป็นเพชรน้ำเอกภาคประชาชนที่พวกเรามีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ บทบาท  อสม.นักป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ทำมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง  โดยมีเป้าหมาย“ศิริพัฒนาชุมชนสะอาดน่าอยู่ กินอยู่สุขภาพดี ปลอดภัย ใส่ใจเกษตรอินทรีย์ ” เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้กลไก สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อน เกิดกฎกติกาชุมชนน่าอยู่ ๑๐ ข้อ  มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส อย่างเป็นระบบ เกิดแปลงผักรวมของชุมชนกว่า ๔๐ ไร่  มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง  เกิดการลดละเลิก อบายมุข อย่างชัดเจน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ในด้านการดูแลผู้ป่วย มีกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ถึงครัวเรือน ถึงบุคคล โดยใช้เครื่องมือเยี่ยมบ้านแบบ INHOMESS ผังเครือญาติ ดูแลตามสภาพปัญหาของผู้ป่วย เกิดนวัตกรรม  “เชือกฟางวัดรอบเอว” ที่มีความประหยัด ง่ายต่อการใช้ เหมาะกับชุมชน ส่งผลให้ไม่มีผู้ป่วยเบาหวาน รายใหม่ และผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมน้ำตาลได้มากขึ้น  กลุ่มเสี่ยงกลับเป็นกลุ่มปกติได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 

ด้าน นายอำเภอค้อวัง กล่าวถึง อสม.ศรีวิไลด้วยความภูมิใจว่า นอกจากบทบาทด้านสุขภาพ อสม.ศรีวิไล คำโทน ยังได้พัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้าน นับเป็น อสม.นักพัฒนาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจยิ่งนัก อสม.ศรีวิไลไม่ใช่แค่ อสม.ที่ทำงานด้านสุขภาพอนามัยอย่างเดียว แต่อสม.ศรีวิไลคือสุดยอดนักพัฒนาทั้งด้านสุขภาพ ด้านการปกตรอง ด้านการบริหารจัดการ  เป็นนักสังคมสงเคราะห์และอื่นๆที่ประชาชนชาวบ้านศิริพัฒนาได้พึ่งพาและได้ร่วมพัฒนาจนเกิดผลงานมากมาย ซึ่งน่าชื่นชมอย่างยิ่ง

           การตัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคม่ติดต่อ มีคณะกรรมผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ ประธานกรรมการคือนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะกรรมการประกอบด้วยนายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมโรค  รองศาสตราจารย์มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  นางจันทร์ฉาย สุภากาวี คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และนางสาวนพวรรณ  อัศวรัตน์  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข   ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทั้งหมดสี่ภาคคณะกรรมการได้เดินทางไปแล้วสามภาคคือ ภาคเหนือจังหวัดสุโขทัย   ภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ยโสธรเป็นจังหวัดที่สี่ จังหวัดสุดท้าย ตัวแทนภาคใต้  และกรรมการจะตัดสินพร้อมประกาศผลมอบรางวัลในการจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 20มีนาคมของทุกปี ต่อไป

ภาพ/ข่าว    สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวยโสธร  รายงาน

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ