(21 ก.พ.) จากกรณีที่ รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช อภิปรายเรียกร้องให้กรมกงสุน กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาจัดตั้งสำนัหงานหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) ที่ จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้และในปัจจุบันเป็นจังหวัดที่รัฐบาลให้เป็นเมืองรองในการส่งเสริมการต้องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก หากมีการจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จะทำให้การบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจังหวัดที่มีประชากรเกิน 1,000,000 คนก็ควรจะพิจารณาจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางด้วยเช่นกัน

 

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ได้พิจารณาจัดตั้งสำนักงานเดินทางต่างประเทศที่ จ.นครศรีธรรมราช โดยจะจัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ห้องสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขานครศรีธรรมราช คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเร็ว  ๆ นี้ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

 

ในขณะที่ ศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส.พรรค พปชร. จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชน เมื่อตนได้เข้ามานั่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และได้เล็งเห็นถึงปัญหาของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการจะมีหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดใหญ่ และการคมนาคมสะดวกในการเดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อนบ้าน หรือประเทศต่าง ๆ ซึ่งตนได้ปรึกษาหารือ พร้อมกับยื่นอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ และทราบว่าทางกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ได้พิจารณาจัดตั้งสำนักงานเดินทางต่างประเทศที่ จ.นครศรีธรรมราช ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในเดือน มิถุนายน 2563 คาดว่า สำนักงานจะแล้วเสร็จเพื่อให้บริการประชาชน เดินทางมาทำหนังสือเดินทาง หรือทำพาสปอร์ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชน ในจังหวัดนคราศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง ตนและประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และใกล้เคียงจึงขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ไว้ในโอกาสนี้ด้วย.

ภาพ/ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช