คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

21 กุมภาพันธ์ 2563 - 15:28 น.
พะเยาปล่่อยแถวลาดตระเวนหมอกควันไฟป่า
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 58 ครั้ง

เปิดปฏิบัติการเฉพาะกิจปล่อยชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงรับเสด็จฯ


คลิปที่ 1

 

               ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  พราชกรณียกิจที่ 1. เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา และ 2 .เสด็จพระราชดำเนินมาในการพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ณ  วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง  ตำบลเวียง  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

โดยในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ง่ายต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง  ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการเสด็จ  ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวดและสามารถเข้าควบคุมเหตุได้อย่างรวดเร็ว  จังหวัดพะเยา  จึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกัน  และแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดพะเยา  หน้าหน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  โดยบูรณาการสนธิกำลังจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย  สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา  สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง  ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 (เชียงราย)  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพะเยา  มณฑลทหารบกที่ 34 กรมทหารราบที่ 17 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17 ศูนย์ป่าไม้พะเยา  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครตำบลแม่กา  และตำบลแม่นาเรือ  เทศบาลตำบลแม่กา  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 

โดยได้จัดชุดปฏิบัติการประจำจุดเฝ้าระวังเฉพาะกิจจำนวน 23 จุดในบริเวณพื้นที่ตำบลแม่กา  และตำบลแม่นาเรือ  รวมถึงพื้นที่  ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังลาดตระเวนป้องกันการเผาในพื้นที่ป่า  พื้นที่เกษตร  พื้นที่ชุมชน  พื้นที่ข้างทาง  รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนป้องปราม  และดำเนินการดับไฟหรือควบคุมเหตุที่เป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควันปกคลุม

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา5 อันดับข่าวฮิต
Recommended