วันที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 09.00น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ด้านหน้าศาลจังหวัดภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  ทนายเสถียร เที่ยงตรง ประธานสภาทนายความจังหวัดภูมิเขียว นำทนายความความที่เป็นสมาชิกกว่า120คน มอบโต๊ะหินอ่อนพร้อมม้านั่งจำนวน8ชุดโดยมีนายสมบูรณ์ วินิจฉัยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวพร้อมคณะเป็นผู้รับมอบ ร่วมกันเดินทางไปยัง เรือนจำอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ เพื่อมอบเครื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคสำหรับนักโทษรวมกว่า1,600คนใช้ยามจำป่วยโดยมอบผ่านนายไกรสิทธิ์ ศรศักดิ์ รองผบ.เรือนจำอำเภอภูเขียวอีกด้วย พร้อมกันนี้นายสมบูรณ์ วินิจฉัยธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียวได้เป็นประธานมอบใบประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาทนายความจังหวัดภูเขียวแทนชุดเก่าที่หมดวาระลงจำนวน13ท่าน

 

ซึ่งทุกวันที่ 20 ก.พ. ของทุกปีเป็น วันทนายความอันเป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เนื่องจากวันที่ 20 ก.พ. 2500 เป็นวันก่อตั้ง "สมาคมทนายความ" ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น "สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย" เมื่อ พ.ศ. 2518 ต่อมาในวันที่ 25 ม.ค. 2553 สภาทนายความได้มีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต รับสภาทนายความให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมป์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สภาทนายความอยู่ในพระบรมราชูปถัมป์ กระทั่งเป็น สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป์” มาจนถึงปัจจุบัน 

ด้านทนาย เสถียร เที่ยงตรง ประธานสภาทนายความจังหวัดภูมิเขียว กล่าวว่าทางตนเองและสมาชิกสภาฯได้ประชุมหารือกันเพื่อทำกิจกรรมเนื่องในวันทนายความปี2563เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา ทางสมาชิกจึงได้ข้อสรุปที่จะช่วยกันรวบรวมเงินและเสียสละเงินส่วนตัวรวมเป็นจำนวนเงินกว่า40,000บาทเพื่อนำไปจัดซื้อโต๊ะม้าหินอ่อนพร้อมม้านั่งจำนวน7ชุดมอบให้กับศาลจังหวัดภูเขียวเพื่อความสะดวกและเป็นที่นั่งรอของประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการจำนวนมากในแต่ละวันและจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์และยารักษาโรคมอบให้กับเรือนจำอำเภอภูเขียวที่มีผู้ต้องขังรวมกันกว่า1,600คน

 

พรอนันต์ พันเชื้อ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยภูมิ