คมชัดลึกออนไลน์ 3 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

เกษตรจังหวัดสุโขทัยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

20 กุมภาพันธ์ 2563 - 11:08 น.
เกษตรจังหวัดสุโขทัย,,มันสำปะหลัง,,เพิ่มประสิทธิภาพ,,เปอร์เซ็นต์แป้ง
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 136 ครั้ง

เกษตรจังหวัดสุโขทัยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง


วันที่ (20 ก.พ.2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 และงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ที่ลานรับซื้อพืชไร่ หมู่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย มีเกษตรกรร่วมงานกว่า 200 ราย

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

เกษตรจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เห็นความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโดยใช้พันธุ์ดี มีการจัดการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรียวัตถุ การลดต้นทุนผลิต ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อบำรุงดิน ใช้ระบบน้ำหยดเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวเมื่อมันสำปะหลังมีอายุ 9 เดือนขึ้นไป จะทำให้ได้เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

 

 

 

 

“มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของสุโขทัย สำนักงานเกษตรจังหวัดจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีกระบวนการผลิตที่ดี โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมันสำปะหลังมีคุณภาพเปอร์เซ็นต์แป้งดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

 

 

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดฐานเรียนรู้ให้เกษตรกร 4 จุด ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย แนะนำการใช้พันธุ์ดีที่ทางราชการแนะนำ ขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา 2) การเตรียมดินและปรับปรุงดินให้เหมาะสม โดยสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย 3) การสำรวจและป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมันสำปะหลัง โดยกลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัด แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่สำคัญของมันสำปะหลัง เช่น โรคใบด่าง โรคที่เกิดจากเชื้อรา เพลี้ยไฟ ไรแดง และ 4) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง โดยการผลิตมันเส้นสะอาด การลดต้นทุนผลิตโดยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูเบศวร์  ฝ้ายเทศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุโขทัย5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ