คมชัดลึกออนไลน์ 31 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

จัดระเบียบผู้ประกอบการร้านอาหารรับท่องเที่ยวกาฬสินธุ์

20 กุมภาพันธ์ 2563 - 08:38 น.
ร้านอาหาร,,ปลอดภัย,,ท่องเที่ยว,,สหัสขันธ์,,กาฬสินธุ์
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 112 ครั้ง

จัดระเบียบผู้ประกอบการร้านอาหารรับท่องเที่ยวกาฬสินธุ์


 

 

 

                               ที่ห้องประชุมเทศบาล ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน Clean food  good taste  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ    นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  โดยมี  ผศ.ดร.ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง  รองคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์   นายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกเทศมนตรี ต.โนนบุรี  อ.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก  อ.สหัสขันธ์  และ ผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม  8 ตำบล  85 หมู่บ้าน พื้นที่ อ.สหัสขันธ์  กว่า 120 คน  ร่วมกิจกรรมโครงการ  และรับการทดสอบตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในมือผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย

 

 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ศรีบุษย์  ศรีไชยจรูญพง   กล่าวว่า  พื้นที่อ.สหัสขันธ์  เป็นเสมือนใจกลางของการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต หลายแห่ง  ทั้งพิพิธภัณฑ์สิรินธร  วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  วัดพุทธาวาสภูสิงห์  วัดสักกกะวัน(ภูกุ้มข้าว)  และสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกหลายแห่ง  โดยธุรกิจการท่องเที่ยวของ อ.สหัสขันธ์ ยังมีแนวโน้มเจริญเติบโตขึ้น  มีร้านค้า ร้านอาหาร เกิดขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังจะขยายเติบโตในอนาคต  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาต่อยอดให้ปรับเปลี่ยนสู่เมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบและมีมาตรฐาน  ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้เล็งเห็นความสำคัญ  จึงได้นำนิสิต ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่ อ.สหัสขันธ์  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  ที่จะพัฒนาศักยภาพ  ยกระดับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร  แผงลอยให้ได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean food  good taste   และการทำ Digital Marketing เพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านค้าของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

 

 

นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สสอ.สหัสขันธ์  กล่าวว่า  โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐาน Clean food  good taste  โดยยุวชนอาสาสร้างชาติ    นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร   เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว  ซึ่งเป็นการบูรณาการการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะพื้นที่อ.สหัสขันธ์  ที่ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งในห้วงประเพณีสำคัญทั้งปีใหม่ สงกรานต์  และออกพรรษา  จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าวันละ 10,000 คน เดินทางมาเที่ยว  พักผ่อน และใช้บริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม  ซึ่งจากโครงการนี้ยังจะทำให้มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการ  และพัฒนาสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ในเมืองท่องเที่ยวด้วย

 

 

ชมพิศ  ปิ่นเมือง  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาฬสินธุ์5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ