คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

สปส.รุก เสริมทักษะ ลดหนี้ใหม่ ใส่ใจหนี้เก่า

18 กุมภาพันธ์ 2563 - 18:06 น.
สปสรุกเสริมทักษะลดหนี้ใหม่ใส่ใจหนี้เก่าจนครปฐม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 331 ครั้ง

สปส.รุก เสริมทักษะ ลดหนี้ใหม่ ใส่ใจหนี้เก่า                  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมไมด้า อำเภอเมือง จ.นครปฐม พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ประธานเปิดฝึกอบรมโครงการ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัดหนี้ ตามโครงการ ลดหนี้ใหม่. ใส่ใจหนี้เก่า รุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม พร้อมด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กล่าวรายงาน นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม 

และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ต้อนรับพร้อมผู้เข้าอบรม 150 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากร ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานติดตามเร่งรัดหนี้ และแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้เงินสมทบค้างชำระ และการวางแผนกลยุทธ์ในการติดตามเร่งรัดหนี้สถานการณ์หนี้ค้างชำระกับความเป็นไปในอนาคตติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

จากนั้น พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่าในวันนี้ได้อบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการติดตามเร่งรัดหนี้ตามสถานประกอบการต่างๆได้อย่างครบถ้วน เพราะการติดตามหนี้ของสำนักงานประกันสังคมจะไม่เหมือนการตามหนี้ของสถาบันการเงินทั่วไป เมื่อมีการติดตามหนี้และได้รับการชำระเงินก็จะส่งผลดีให้กับพนักงาน ลูกจ้าง มีความสุข และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น

จากนั้นพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปเยี่ยม นางสาวอรุณ บุญอยู่  อายุ 56 ปี 52 ม.5 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ที่เป็นผู้ทุพพลภาพ โรคหลอดเลือดในสมองตีบได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิตเดือนละ 2,400 บาทพร้อมทั้งได้มอบของให้ผู้ทุพพลภาพและให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ

จากนั้นพลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการประกันสังคม เข้าเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม ได้พูดคุยกับประชาชนที่มาติดต่อ รับบริการขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมในครั้งนี้อีกด้วย


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended