(19 ก.พ.)  นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน รักษาราชการแทนนายอำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดย้อนยุคสิชล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.เสาเภา     อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  เข้าทางสี่แยกต้นเเหรียงไปทางวัดเจดีย์ไป 4 กิโเมตร ห่างจากวัดเจดีย์เพียงแค่ 2 กิโลเมตร  บนพื้นที่ 5 ไร่ โดยมีนางอารีย์ กลิ่นน้อย ผู้บริการตลาดให้การต้อนรับ และเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของตลาด

นางอารีย์ กลิ่นน้อย กล่าวว่า  ในการจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดย้อนยุคสิชล  ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ จึงมุ่งเน้นให้เกิดการค้าขาย และการบริโภคในระดับพื้นฐานของประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและรายได้ อันจะไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน พึ่งตนเองได้ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ทั้งสิ้น 89 ราย

นายโยฮัน เบ็ญฮาวัน กล่าวอีกว่า การ เปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดย้อนยุคสิชล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน ไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้ได้เข้าไปขายยังตลาดประชารัฐที่เหมาะสม สะดวกในการขนส่งสินค้ามาจำหน่าย อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ยั่งยืน สำหรับอำภอสิชล ได้กำหนดให้ตลาดย้อนยุคสิชล ประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในความรับผิดขอบของกรมการพัฒนาชุมชน ปัจจุบันเปิดให้ค้าขายทุกวัน และในวันเสาร์อาทิตย์ ก็จะให้แม่ค้าแต่งตัวชุดโบราณ เพื่อเป็นสีสันต์ของของตลาด และสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ จำนวนมาก โดยได้แวะจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใน้องถิ่น คาดว่าจะสร่างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก.

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช