ป.ป.ส. ชี้ขบวนการลำเลียงยาเสพติดเปลี่ยนช่องทางลักลอบนำเข้าไทย ใช้ชายแดนด้านตะวันตก หลบเลี่ยงการสกัดกั้นทางภาคเหนือ 9 เดือน     ยึดไอซ์-คีตามีน เกือบ 7 ตัน ปลายทางส่งต่อไปต่างประเทศ

 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. เปิดเผยข้อมูลว่า  แนวโน้มการลักลอบลำเลียงนำยาเสพติดเข้าไทยทางชายแดนด้านตะวันตก มีเพิ่มขึ้น   โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่มิถุนายน 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563

จากการปฏิบัติการของหน่วยงานความมั่นคง  ส่งผลให้มีการจับยึดไอซ์ซึ่งการข่าวระบุว่าจะถูกลักลอบนำเข้าตามแนวชายแดนด้านตะวันตกถึง 7 ครั้ง   อาทิการ ลักลอบนำเข้าทาง อ.พบพระ จ.ตาก 3 ครั้ง รวม 2,469 กก. โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมามีการจับยึดไอซ์ 910 กก. และคีตามีน 100 กก. ที่ลักลอบนำเข้าทาง อ.พบพระ จ.ตาก  รวมไอซ์ที่จับยึดได้8 เดือน  6,747 กก. อย่างไรก็ตามพบว่าเส้นทางของยาเสพติดที่ถูกลักลอบนำเข้ามาส่วนใหญ่จะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อส่งต่อไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้ยังระบุว่าความเปลี่ยนแปลงเส้นทางดังกล่าว  เป็นผลมาจากมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 1511 ที่ร่วมมือ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ยกระดับการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นและยาเสพติด ที่ดำเนินการมาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง    

 

อย่างไรก็ตามหากประชาชนพบเห็นบุคคลที่กระทำความผิดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยังสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส.โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณภาพจาก ป.ป.ส. ครับ

ภาพ/ข่าว. นิศานาถ  สมัครไทย  ทีมข่าวเฉพาะกิจคมชัดลึก