ที่ห้องประชุมสปันงา ชั้น 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ แพทย์​หญิงศรีวรรณา​ พูลสรีพสิทธิ์​ รอง​นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ เป็นประธานในการเปิด“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโคโรนาไวรัส”

นางมาลี​ โชคเกิด​ รองนายแพทย์​สาธารณ​สุจจังหวัดอุตร​ดิตถ์​ ทีมสสจ.อุตรดิตถ์​ นาย​ไพฑูรย์​ ตัณฑ​รา​นนท์​ ผู้​อำ​น​ว​ยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​อุตรดิตถ์​ นายศิริ​ชัย​ นา​ร​ะ​กันทา​ รอง​ผอ.วิทยาลัยฯน.ส.ศศิ​รินทร์​ มหายศนันท์​ รอง​ผอ.​ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย​ อสม.156  คนเข้าร่วม​กิจกรรม​ในการเปิด

กิจกรรมในวันนี้ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์หน้ากากอนามัย ป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา” ในวันนี้ ตามที่เกิดสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus: 2019 - nCov) มีการแพร่ระบาดที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยเป็น จำนวนมาก สำหรับประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พบผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค สะสมทั้งหมดจำนวน ๔๙๒ ราย โดยพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Coronavirus: 2019 จำนวน ๑๙ ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้านได้ จำนวน ๘ ราย ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ร่วมรณรงค์ ทำความสะอาดใหญ่ทุกสถานที่พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัส

 

โคโรนา ดังนี้ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาวิ่งแวดล้อม Big cleaning week 2. กิจกรรมทำความสะอาด สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะของหน่วยงาน 3. รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันไวรัสโคโรน่า (แจกแผ่นพับความรู้  แจกแอลกอฮอร์เจล แจกหน้ากากอนามัย) สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์,วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์,และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์หน้ากากอนามัยป้องกันโรคโคโรนาไวรัส ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขและผู้สนใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้และวิธีการประดิษฐ์หน้ากากอนามัย ใช้สำหรับตนเองและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการทำ ให้กับครอบครัวรวมทั้งแนะนำประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ สามารถประดิษฐ์หน้ากากอนามัย ใช้เองได้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หน้ากากอนามัย มีระยะเวลา 1 วัน

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์