การกีฬาแห่งประเทศไทยและสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูชีไอ) ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2563 หลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020"ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563

ที่ จ.สุพรรณบุรี พลเอก เดชา เหมกระศรี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020" ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563 โดยมีมิสเตอร์ Tyrone John วิทยากรชาวแอฟริกาใต้และมิสเตอร์Sharma Rajendra Kumar วิทยากรชาวอินเดีย และผู้เข้าร่วมการอบรมกีฬากรยานฯให้การต้อนรับ

 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานประเภทลู่ หลักสูตร National BasicTrack Coaching Course 2020" ระดับ ขั้นพื้นฐาน ประจำปี2563 เป็นความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยและสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (ยูชีไอ) ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563 มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์2563 ณ โรงแรมวาสิฎฐี จังหวัดสุพรรณบุรี

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

พลเอก เดชา เหมกระศรี สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ในเรื่องจักรยานประเภทลู่ครั้งนี้ให้ถูกต้อง และทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกีฬาจักรยานและอยากให้ผู้เข้าอบรมมุ่งมั่นและตั้งใจรับเอาความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่ทางสมาคมจัดมาให้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับนักกีฬา ได้อย่างถูกต้อง

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี