คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช โต้หลังถูกกล่าวหาทุจริตเงิน

13 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:45 น.
โคราช,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช,ยันไม่ได้ทุจริต
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 370 ครั้ง

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช โต้กรณีกลุ่มเพื่อนครูกล่าวหาทุจริตเงิน 45 ล้าน ยันไม่เป็นความจริง เตรียมเอกสารเด็ดยื่นฟ้องดำเนินคดีผู้กล่าวหา


กรณีที่มีกลุ่มครู ในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา กว่า 120 คน เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร้องเรียนว่าผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ด้วยการอนุมัติเงินกู้ให้กับครูบางกลุ่ม และครูบางกลุ่มถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติ ทั้งที่มีเอกสารหลักฐานเหมือนกัน และกล่าวหาว่ามีการทุจริตในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรสงเคราะห์ รวมทั้งยังมีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อที่ประชุมใหญ่ ทำให้สหกรณ์ฯกลายเป็นหนี้สูญเสียเงินกว่า 45 ล้านบาทตามที่เป็นข่าวนั้น

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดนายสมศักดิ์ จักสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ และนายกสมาคมฯทั้ง 3 สมาคม  ได้ร่วมกันชี้แจงสื่อมวลชนในจังหวัดนครราชสีมา ถึงกรณีที่มีสมาชิกบางกลุ่มที่ร้องเรียน และได้ยื่นฟ้องศาลปกครอง ต้องการเงินเดือนเหลือ 30% หลังจากกู้กับสหกรณ์ฯไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากคำพิพากษาของศาลปกครองกลางออกมาแล้วนั้น ได้ให้ถือปฏิบัติ แต่ก็ยังมีหลายเขตที่ได้ยื่นอุทธรณ์ไป เพราะฉะนั้นถามว่ามีผลกระทบไหมในการปล่อยกู้ ซึ่งการปล่อยกู้สมาชิกกับกลุ่มที่ไม่ได้ร้องไปนั้น ซึ่งไม่มีความประสงค์ตามกลุ่มที่ร้องไปนั้น ซึ่งสมาชิกที่ต้องการยื่นกู้กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด จึงต้องดูคุณสมบัติอื่น ๆ รวมไปถึงเรื่องของเงินเดือนที่เหลือ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทางสหกรณ์ฯ เมื่อปล่อยกู้แล้วกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ไปร้อง เขาไม่ได้ต้องการ สมาชิกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสหกรณ์ฯก็จะทำบันทึกยินยอมให้หักเงินจากบัญชีธนาคาร ประกอบทำขอกู้เงินของสมาชิกแม้เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ก็ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักโดยไม่คิดที่จะมาฟ้องร้องสหกรณ์ฯ ในภายหลัง แต่กลุ่มที่บอกว่ากู้ไม่ได้ เนื่องจากว่ากลุ่มนี้ไปลงชื่อแล้วก็ฟ้องและคำพิพากษาออกมาแล้วเขาต้องการเงินเดือนเหลือ 30% พอมากู้กับสหกรณ์เงินเดือนเหลือไม่ถึง30% ตามเกณฑ์ ทางสหกรณ์ก็ไม่อนุมัติ แต่ถ้าเหลือเกิน 30 %  ทางเราก็จะอนุมัติตามความต้องการของสมาชิกทุกราย ซึ่งเราก็จะมีระเบียบมามารองรับอยู่แล้ว ในส่วนของฌาปนกิจ ตนเคยเป็นเหรัญญิกมาก่อนถึง 5 สมัย จึงขอเรียนว่า ฌาปนกิจของสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 สมาคมด้วยกัน แต่ละสมาคมจัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องและมีการจดทะเบียนและมีการรับรองโดยนายทะเบียนท้องที่ เวลาประชุมแต่ละครั้งนายทะเบียนกลางก็จะมาร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง ดังนั้นในเรื่องของการทุจริตตนขอยืนยันว่าไม่มี เพราะว่าเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินค่าจัดการศพเมื่อมีการเสียชีวิต ทางญาติผู้เสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในใบสมัครมายื่นเอกสารขอรับเงินค่าจัดการศพ โดยมายื่นงวดแรกก็จะได้เงินทันที เราเล็งเห็นความจำเป็นของทายาทผู้เสียชีวิตที่จะได้ไปจัดการศพให้สมเกียรติของแต่ละคน เมื่อนำหลักฐานมายืนก็จะดำเนินการจ่ายเงินให้ทันที หลังจากนั้นไม่เกิน 1 เดือนก็จะได้ในส่วนที่เหลือจนครบตามสิทธิ์ ซึ่งกลุ่มที่ร้องมาเขาเคยเป็นคณะกรรมการฌาปนกิจ ทุกคนรู้ในเรื่องของระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี ซึ่งผู้ร้องดังกล่าวอ้างว่าทำไม่ถูกต้อง ซึ่งสมัยที่ทางผู้ร้องเป็นกรรมการก็ถือกฎระเบียบข้อบังคับแบบนี้มาโดยตลอด จึงขอยืนยันในเรื่องของการทุจริตไม่มีอย่างแน่นอน ส่วนในเรื่องที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเท็จในการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาจึงทำให้สูญเสียเงินจำนวน 45 ล้านบาทนั้น ในเรื่องนี้ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เสียหาย เพราะกลุ่มผู้ร้องบางคนไม่ได้เป็นสมาชิกบางคนพ้นสภาพการเป็นสมาชิกไปแล้ว ก็ไปให้ข่าวตามสื่อต่าง ๆ ว่าคณะกรรมการโกงเงิน จำนวน 45 ล้านบาท จึงทำให้สมาชิกอาจจะเกิดการสับสนเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งสถาบันการเงินเป็นสถาบันที่มีความอ่อนไหว ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความสั่นคลอนต่อสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกรับรู้มาโดยตลอด รวมไปถึงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 มีผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม 700 กว่าคน ก็มีการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทางประธานและคณะกรรมการชุดที่ 62 ได้ชี้แจงและอธิบายให้สมาชิกทุกคนก็เข้าใจ ยกเว้นกลุ่มที่มีการร้องเรียนที่ยังไม่เข้าใจ  ในส่วนของเงิน 45 ล้านบาทนั้นเป็นเงิน เพื่อจัดตั้งสำรองหนี้เผื่อจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์โดยการตรวจสอบบัญชี โดยทุกคนเข้าใจหมด เป็นเงินที่ตั้งเพื่อรอเงินสินไหมทดแทนจากสมาชิกที่เสียชีวิตจากการทำประกันจากบริษัทเจ้าพระยา ประกันภัย เนื่องจากบริษัทเจ้าพระยา ประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ทางกองทุนประธานวินาศภัยก็รับช่วงต่อในการจ่ายเงินให้กับทายาทของสมาชิก ซึ่งในช่วงที่รอเงินสินไหมของทายาท ซึ่งทางสหกรณ์ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้จึงต้องตั้งหนี้สำรองเผื่อจะสูญเอาไว้  แต่ในปีนี้ ผจก.กองทุนประกันวินาศภัยมีหนังสือแจ้งสหกรณ์ฯจะมีการจ่ายเงินสินไหมทั้งหมดประมาณ 44 ล้านบาท กลับเข้ามาก็จะเป็นเงินกำไรของปี 2563 บาททันที โดยเงินจำนวนดังกล่าวไม่มีการโกงกันอย่างแน่นอน เนื่องจากการประชุมทุกครั้งก็มีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีที่ภาครัฐและเอกชน ก็มีการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง และรับรู้เรื่องราวทุกอย่าง  ในส่วนของกลุ่มคนที่ให้ข่าวออกไปทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เสียหาย ทางสหกรณ์ จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างแน่นอน ในการให้ข่าวไปในทางที่เสียหายต่อองค์กรและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ในส่วนที่มีกลุ่มครูบางกลุ่มได้ทำหนังสือยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการและประธานสหกรณ์ชุดปัจจุบันและในอดีตไปยัง DSI ทางสหกรณ์ก็มีการเข้าไปให้ข้อมูลและถ้อยคำทุกกรณีที่มีการร้องเรียนเข้าไปมีแต่เอาเรื่องเก่ามาร้องทั้งนั้น โดย DSI ก็ตอบกลับมาทางสหกรณ์ฯ เป็นที่เรียบร้อย ไม่รับเป็นคดีพิเศษจำหน่ายนอกจากระบบแล้วและจะมีการแถลงข่าวใหญ่ เร็วๆนี้ อย่างแน่นอน เพราะทุกประเด็นมีคำตอบหมดเพราะ DSI มีการสรุปมาให้ทั้งหมดมาเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 ดังนั้นฝากกราบเรียนพี่น้องสมาชิกฯ ขอให้มีความมั่นใจในเรื่องของการบริหารงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการเงินไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบทุกประการอย่างโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด คณะกรรมการชุดนี้ทำงานด้วยใจและยึดมั่นความซื่อสัตย์และโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 

ทางด้านนายทอง วิริยะจารุ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากมีการลงข่าวก็รู้สึกไม่สบายใจ โดยเฉพาะสื่อน่าจะมีการตรวจสอบให้รอบด้าน ว่าสหกรณ์ฯ โกงเงินสมาชิก จริงหรือไม่หรือมีหลักฐานมาแสดงว่ามีการทุจริตในสหกรณ์ ซึ่งเมื่อมีการให้ข่าวของบุคคลบางคนและสื่อบางฉบับนำข่าวออกไปเสนอข่าวแต่ยังไม่มีการตรวจสอบก่อนถือว่าทางสหกรณ์ครูโคราชเสียหายและเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก   ซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการหารือเพื่อจะทำการฟ้องร้องดำเนินคดี เพราะสหกรณ์เป็นสถาบันทางการเงิน และทางสหกรณ์ฯ มีทุนเรือนหุ้นถึง 16,700 กว่าล้านบาท และมีเงินฝากกว่า 6,000 ล้านบาท และมีสินทรัพย์มากกว่า 36,000 กว่าล้านบาท โดยมาลงข่าวที่เสียหายโดยขาดหลักฐานและข้อมูลความจริง  ซึ่งตนทำงานกับสหกรณ์มามากกว่า 12 ปี เริ่มต้นมีเงินฝากเพียง 824 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้มีเพิ่มขึ้นถึง 6,000 กว่าล้านบาท มีหุ้น 16,000 กว่าล้านบาท ณ ปัจจุบันมีทุนดำเนินการรวม 36,000 กว่าล้านบาท ในเวลา 12 ปี โดยได้มีการดูแลองค์กร บนพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ความโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องสมาชิก ถือว่าเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็มีคนบางกลุ่มมาสร้างกระแส ทำให้เกิดความเสียหาย โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป  ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เข้ามาร้องเรียนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเป็นข้าราชการครูด้วยกัน ซึ่งอยากจะเข้ามาเป็นคณะกรรมการและก็พยายามหาเรื่องเพื่อดิสเครดิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง  ในเรื่องนี้ฝากถึงสมาชิก 27,614 คน ให้มั่นใจต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด มีความมั่นคงดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์และโปร่งใส และขอให้มั่นใจกับคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เพราะทุกคนได้ทุ่มเท มุ่งมั่นที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ฯที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

 

 

 

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ