คมชัดลึกออนไลน์ 30 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ประชุมสามัญสหกรณ์ครูขอนแก่นทวงเดือด คดียักยอกเงิน431ล้าน

13 กุมภาพันธ์ 2563 - 16:58 น.
สหกรณ์ครู,เงินหาย,431ล้าน,ขอนแก่น,ประชุมใหญ่
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 1,610 ครั้ง

ประชุมสามัญสหกรณ์ครูขอนแก่นทวงเดือดคดียักยอกเงิน431ล้าน


 

                       วันที่13ก.พ.2563ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น  (KICE)ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ซึ่งนอกจากผู้แทนสมาชิก จำนวนกว่า 390 คน เข้าร่วมประชุมแล้ว ยังมีกลุ่มชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ประมาณ 100 คนเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยก่อนเข้าประชุมกลุ่มชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ร่วมกับชูป้ายไวนิลเขียนข้อความ โบนัส 20 ล้านวัดใจให้ลดเหลือ 6 ล้านบาท ขอให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ และทวงคืนสมาชิกภาพให้กับสมาชิกที่ถูกให้ออก ได้นำป้ายไวนิลเขียนข้อความทวงเงิน 431 ล้าน จากนั้นได้เข้าประชุมร่วมสังเกตการณ์ โดยการประชุมวันนี้มีวาระการประชุมสำคัญ คือเสนอเพื่อพิจารณาสำคัญคือการอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบเงินสดประจำปี 2562 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ การอนุมัติแผนธุรกิจสหกรณ์ การพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งงบประมาณปี2563ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินที่หายไปจากบัญชีของสหกรณ์ จำนวน431ล้านบาทและยังมีการเลือกตั้งประธาน เลือกตั้งกรรมการ 6 คน การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี2563-2564


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

                  ซึ่งได้มีผู้แทนสมาชิกเสนอให้มีการงดการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการไปก่อน เนื่องจากเห็นว่าสหกรณ์อยู่ในภาวะวิกฤติมีปัญหาฉุกเฉินต้องได้รับการแก้ไข โดยเฉพาะการแก้ไขระเบียบข้อบังคับเสียก่อน ซึ่งมีหลายข้อที่มีปัญหาแม้แต่ระเบียบการสรรหาเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ โดยต้องการให้มีการรักษาการ ตั้งกรรมการไตรภาคี มาร่างข้อระเบียบเมื่อประกาศใช้ค่อยเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการที่สรรหาเลือกตั้งวันนี้จำนวน 6 คนก็เป็นคนเดิม ๆ ที่เคยเป็นกรรมการถึง 4 คน และการหมดวาระของคณะกรรมการก็เหลื่อมล้ำกัน เมื่อแก้ข้อบังคับใหม่ก็จะมีการเลือกตั้งพร้อมกันทั้งหมด ข้อเสนอได้รับเสียงปรบมือให้การสนับสนุน แต่เมื่อประธานมีการให้ยกมือปรากฏว่าสนับสนุนให้มีการเลือกตั้ง 137 เสียง จึงมีการเลือกตั้งตามวาระการประชุม โดยมี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ซึ่งเป็นผู้สมัครประธานเพียงคนเดียวได้รับการเลือกตั้ง 297 คะแนนเสียง ส่วนคณะกรรมการสรรหาทั้ง 6 คนได้รับการเลือกตั้งทั้งหมด ขณะเดียวกันวาระการเรื่องเสนอพิจารณาได้รับการอนุมัติจากผู้แทนสมาชิกทุกข้อ

ในเรื่องเงินที่หายและมีการรับสภาพหนี้ 431 ล้านจากนายเอกราช ช่างเหลา อดีตผู้จัดการสหกรณ์ ที่มีการถามในที่ประชุมด้วย เนื่องจากมีหลายคนข้องใจในการดำเนินคดี และจำนวนเงินที่หาย รวมทั้งการยอมรับสภาพหนี้ทั้งที่เป็นการโกงหรือยักยอก ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ว่า ได้มีการดำเนินการตามแนวทางของสหกรณ์ ที่แยกจากการดำเนินการทางกฎหมาย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน และได้มีการตั้งทีมทนายความซึ่งจะมีการดำเนินการฟ้องตรงหรือไม่เมื่อไหร่นั้น ก็ขึ้นกับทีมทนาย

 

 

 

 

 

                    ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามแนวทางของกระบวนการทั้งทางกฎหมาย ซึ่งไปไกลแล้ว แต่กระบวนการทางสหกรณ์ ในระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยเงินสดขาดบัญชี ในข้อนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ เมื่อเงินหายและมีเป้าว่ามีชื่อใครทำหายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ที่ผ่านมาไม่ได้มีการเจรจา แต่ได้มีหนังสือไปยังผู้ที่ทำเงินหาย ให้มาแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งก็มีการมาแสดงความรับผิดชอบและรับสภาพหนี้ ที่ไม่ใช่จากการกู้ยืม ไม่ใช่การเป็นลูกหนี้ แต่เป็นเงินสดขาดบัญชีที่มีการหายไป หมายความว่า ถ้ามาเซ็นรับก็แสดงว่ายอมรับว่าได้เอาเงินไปจริง ซึ่งดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว ขณะเดียวกันยอดเงินที่กันลูกหนี้ทางบัญชี ก็มีความเหมาะสมครอบคลุม โดยปีนี้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30 ล้านบาท ที่วางแผนในการดำเนินการ โดยมีแผน 4 ปี จำนวน 262 ล้าน ซึ่งเป็นยอดเงินที่หักจากทรัพย์สินหลักประกัน 169 ล้านบาท แต่เชื่อมั่นว่า จะได้รับเงินคนทั้งหมด 431 ล้านพร้อมดอกเบี้ยตามกำหนดวันที่ 27 ธ.ค.2563การกันเงินทั้งสมาชิกและสหกรณ์ไม่มีผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

ส่วนกรณีที่มีสมาชิกท้วงว่าเงินอาจจะไม่หายไปแค่431ล้านบาท แต่อาจจะหายไปมากถึง 1,900 ล้านบาทนั้น ดร.อนุศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากมีหลักฐานทางบัญชีชัดเจน มีรายชื่อคนถอนเงินและเงินไปไหน ต้องเอาเป้านี้ไว้ก่อน ส่วนจะพบว่ามีเงินหายมากน้อยแค่ไหนนั้น ทีมทนายจะมีการดำเนินการต่อไป

ด้าน ดร.วิศร์ อัครสันติกุล ประธานสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เปิดเผยว่า วันนี้สมาชิกชมรมได้เดินทางมาประชุมในฐานะเป็นสมาชิกทั่วไป เพื่อต้องการเสนอหลายข้อต่อที่ประชุม ทั้งเรื่องของเงินหาย431ล้านบาท เรื่องโบนัสจำนวน20ล้านบาทที่เราได้เสนอขอให้ลดเหลือ 6 ล้านบาทก็ไม่ได้  ส่วนการลดดอกเบี้ยจาก 6.75 บาท ให้เหลือ 6 บาทก็ยังไม่ได้ ่เนื่องจากประธานไม่เปิดให้อภิปรายโดยขอให้เป็นเวทีของผู้แทนสมาชิก ส่วนสมาชิกทั่วไปขอให้เปิดเป็นประชุมสมัยวิสามัญแทน ซึ่งทางชมรมก็จะมีการหารือกันและจะมีการขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญในเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงต่อไป.

 

 

 

ข่าว จิติมา จันพรม/ ภาพ ธนรรพร อุ่มเกต นักข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ