คมชัดลึกออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

กิจกรรมบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

12 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:28 น.
การท่องเที่ยว,ชุมชนยั่งยืน,ฉะเชิงเทรา
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 55 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ อย่างมั่นคง และยั่งยืน


 

วันนี้ 12 ก.พ.2563 ที่โรงแรมซันทารา เวลเนส แอนด์ โฮเต็ล  นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจาก 34 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ 

 

 

 

                     นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

 

 

โดยชุมชน จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหลักเกณฑ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand) รวมถึงสนับสนุนต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนท่องเที่ยวต่างๆ อย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยจะเน้นเรื่องการเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว การกระจายรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวจากชุมชนเมืองสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม อีกทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนการรักษาอัตลักษณ์ วิถีวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

ภาพ/ข่าว สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ