คมชัดลึกออนไลน์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ศุลกากรตากใบ ฉก.นราฯ สรรพสามิตนราฯ ร่วมแถลงผลงานร่วมสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย จำนวน 30 แฟ้มคดีมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท

11 กุมภาพันธ์ 2563 - 17:57 น.
ร่วมแถลงผลงานร่วมสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย จำนวน 30 แฟ้มคดีมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 687 ครั้ง

ศุลกากรตากใบ ฉก.นราฯ สรรพสามิตนราฯ ร่วมแถลงผลงานร่วมสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย จำนวน 30 แฟ้มคดีมูลค่ากว่า 22 ล้านบาท


 

 

                      เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารตรวจปล่อยสินค้า ด่านศุลกากรตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส นายอดิสันติ์ ภูวพิพัฒนวงศ์ นายด่านศุลกากรตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมด้วย พ.อ. ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ร่วมกันแถลงผลงานเข้าแผนร่วมกันสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา

 

 

               ตามที่เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 ทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานด้านความมั่นคง กระทรวง และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สถิติการก่อเหตุรุนแรงมีจำนวนลดลง และสถานการณ์ในภาพรวม มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมุ่งแสดงให้เห็นว่า ยังคงมีปัจจัย และประเด็นสำคัญด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบและทำให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันส่งผลกระทบต่อมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน มิติด้านการท่องเที่ยว และมิติด้านความมั่นคง

 

 

               ทั้งนี้ด่านศุลกากรตากใบ จึงได้นำนโยบายของ นายกฤษฎา จีนะวิจรณะ อธิบดีกรมศุลกากร มาเป็นแนวทางการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส และหน่วยสืบสวนและปราบปรามนราธิวาส จากกองป้องกันและปราบปรามหน่วยงานส่วนกลางของกรมศุลกากร โดยร่วมกันจัดทำแผนการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบูรณาการในการตรวจสอบ และสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย สินคเลี่ยงภาษี เพื่อบูรณาการในการตจสอบการผ่านเข้า - ออกในพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อขจัดกลุ่มอิทธิพลที่ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ทางด้านพ.อ. ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดเผยว่า หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ของรัฐบาล โดยการสั่งการของ พล.อ.อภิรัชย์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาทหารบก ผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัร พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ในการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส บูรณาการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ การลักลอบผ่านแดน การค้าสินค้าหนีภาษี ถือเป็นปัญหาภัยแทรกซ้อน และเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งในห้วง 3 เดือนที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสร่วมกับศุลกากรตากใบ สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ฝ่ายปกครองและตำรวจ เปิดแผนสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ ประกอบด้วย การตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน สกัดกั้น การลักลอบ ขนสินค้าหลบเลี่ยงภาษี โดยฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่รัฐบาลควบคุม 23 รายการ และที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติที่ผ่านมา สามารถตรวจยึดของกลางหลายรายการ 30 แฟ้มคดี มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท

 

ข่าว/กรียา เต๊ะตานีผู้สือข่าวภูมิภาต จ.นราธิวาส


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended