สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ คุกคามขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้าง ล่าสุด ชาวบ้านหมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับผลกระทบจากน้ำประปาหมู่บ้านที่ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง สาเหตุมาจากภัยแล้ง และแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติ ปัจจุบันได้แห้งขอด และไม่สามารถที่จะสูบน้ำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านได้ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก และต้องมีการสำรองน้ำไว้ใช้ พร้อมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และรองน้ำใส่ภาชนะทุกชนิดที่สามารถรองได้เนื่องจากกลัวว่าน้ำจะไม่ไหล ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อาจมีแนวโน้มขยายพื้นที่ออกเป็นวงกว้างมากขึ้นไปได้อีก เพราะในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมา ขณะที่แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือวันละ 48,000 ลิตร ต่อเข้าแท็งค์ประปาหมูบ้านเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

ด้านพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้ข้อมูลว่า ทุกวันจะไปนำน้ำดิบจากพื้นที่อำเภอท่าตะโกใส่รถน้ำมาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากหมู่บ้านดังกล่าวไม่มีแหล่งน้ำที่จะใช้ทำประปาได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดสรรรถน้ำเข้าช่วยเหลือในหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ด้านชาวบ้าน กล่าวว่า ตอนนี้น้ำประปาในหมู่บ้านไหลแต่ก็ไหลไม่แรงพอได้ใช้ และในช่วงดึกจะมีคนใช้น้ำเยอะก็ทำให้น้ำไหลน้อย ทั้งนี้ คลองธรรมชาติที่ใช้ในการสูบมาทำน้ำประปาก็ได้แห้งขอดหมดแล้ว ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากแล้วไม่มีน้ำใช้ในการสูบเข้ารดสวนผลไม้ ประกอบกับผลผลิตกับติดดอกออกผลด้วย ทำให้ชาวบ้านต้องการน้ำเป็นอย่างมากแต่คงต้องหยุดเพาะปลูกเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำคงต้องรอหน้าน้ำเพื่อทำการเพาะปลูกครั้งต่อไป

รณกฤต วรณันวรกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครสวรรค์