วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ต้องช่วยกันเก็บลูกแตงโมภายในสวนแตงโมของตนส่งไปขายให้กับลูกค้าที่ได้สั่งจองแตงโมเอาไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นแตงโมอินทรีย์ ที่สมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ได้พากันปลูกในพื้นที่บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งแตงโมอินทรีย์กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าจึงทำให้ขายได้ราคาดีกว่าแตงโมทั่วไป โดยเฉพาะแตงโมรูปหัวใจที่เกษตรกรได้พากันทดลองปลูก โดยใช้บล็อกพลาสติกบังคับให้ลูกแตงโมออกมาเป็นรูปหัวใจได้เป็นผลสำเร็จตามที่ต้องการ โดยจะขายแตงโมรูปหัวใจอยู่ที่ลูกละ 3,999 บาท โดยเฉพาะในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ได้มีผู้สนใจแตงโมรูปหัวใจเข้ามาสั่งจองทางออนไลน์จนแตงโมรูปหัวใจรุ่นแรกที่แก่เต็มที่พร้อมทันส่งในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ จำนวน 3 ลูก ถูกสั่งจองไปจนหมดแล้ว ซึ่งการทำแตงโมเป็นรูปหัวใจทำค่อนข้างยากจึงทำให้การผลิตแตงโมรูปหัวใจทำในจำนวนที่จำกัดเพื่อให้ได้ลูกแตงโมออกมาได้ตามความต้องการ ส่วนแตงโมอินทรีย์ปกติทั่วไปก็จะเก็บส่งขายได้ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงและที่สำคัญลูกค้าสั่งจองแตงโมอินทรีย์จำนวนมากในแต่ละวันจนแทบไม่พอส่งขาย

 

 

นายพรทวี  ศรีสง่า ประธานกลุ่มปลูกฮักบ้านเหล่าฝ้าย บอกว่า การทำแตงโมอินทรีย์เป็นรูปหัวใจตนได้ส่งเสริมให้สมาชิกเครือข่ายทดลองทำมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 3 เนื่องจากตนต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแตงโมอินทรีย์ของเกษตรกรที่ได้พากันปลูกแตงโมอินทรีย์ส่งขายอยู่แล้วและตนได้เคยเห็นในต่างประเทศที่ทำเป็นแตงโมรูปหัวใจจึงได้สั่งซื้อบล็อกรุปหัวใจมาให้เครือข่ายได้ทดลองทำจะสามารถทำได้และในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงใกล้วันวาเลนไทน์จะมีแตงโมรูปหัวใจที่แก่เต็มที่ทันในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ จำนวน 3 ลูก โดยตนได้นำเข้าไปเปิดประมูลสั่งจองทางออนไลน์ในราคาเริ่มต้นที่ลูกละ 3,999 บาท ส่วนในช่วงเดือนมีนาคม นี้จะมีแตงโมรูปหัวใจพร้อมออกอีกประมาณ 20-30 ลูก ซึ่งใครที่สนใจก็สามารถสั่งจองทางออนไลน์ได้ ซึ่งการทำแตงโมเป็นรูปหัวใจทำค่อนข้างยากด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาพดินฟ้าอากาศและการเอาใจใส่ดูแลลูกแตงโมที่เรานำเข้าบล็อกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากดูแลไม่ดีก็อาจจะทำให้ลูกแตงเน่าเสียหายได้ จึงทำให้แตงโมรูปหัวใจทำออกมาในจำนวนที่จำกัด นอกจากแตงโมรูปหัวใจเป็นที่ต้องการของลูกค้าและขายได้ราคาสูงแล้ว แตงโมอินทรีย์ปกติทั่วไปที่เกษตรกรปลูกส่งขายก็กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้าเช่นกันและขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 10-15 บาท ลูกค้าสั่งจองเป็นจำนวนมากในแต่ละวันจนแทบไม่พอส่งขาย  หากท่านใดสนใจสามารถสั่งจองไว้ได้ที่เบอร์ 091-0120898

 

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวยโสธร  รายงาน