คมชัดลึกออนไลน์ 5 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ict มหิดลจับมือเอกชนญี่ปุ่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ

10 กุมภาพันธ์ 2563 - 20:51 น.
ไอซีทีมหิดลจับมือเอกชนญี่ปุ่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติจนครปฐม,นครปฐม
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 234 ครั้ง

ict มหิดลจับมือเอกชนญี่ปุ่นจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ


               ICT ม.มหิดล เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อนำมาพัฒนาแนวคิดทางการศึกษาและส่งเสริมสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในวงการ ทั้ง 2 ประเทศ

               ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะICT มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท impress corporation limited ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม วิชาการนานาชาติ “The IoT Security Forum in Bangkok 2020”  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความ ปลอดภัยจากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิธีแก้ปัญหาในการจัดการกับความปลอดภัยของ IoT อาทิเช่น นาย ฮิโรอาคิ ทาคาโอกะ รองผู้อำนวยการสำนักงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ กระทรวงกิจการ สื่อสารภายในของประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ ซึโตะมุ มัตสึโมโต้ จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น ดร. ไดสุเกะ  อิโนะอุเอะ จาก สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อ านวยการ ETDA ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ETDA  นายนฤดม รุ่งศิริวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT Security ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารเกียรตินาคิน รองศาสตราจารย์ ดร. สุดสงวน งามสุรยโรจน์ อาจารย์อาวุโสประจำคณะ ICT ม.มหิดล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

         ภายในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรมแลนมาร์ค สุขุมวิท ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนกว่า 200 คน  ทั้งนี้ ใน ส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ สาขาวิชาความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี การศึกษา 2558 เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพที่จะมาช่วยเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ

เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางไอทีที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ในการสร้างระบบความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในอนาคต เนื่องจากพบว่าปัจจุบัน ระบบ ICT ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทกับมวลมนุษยชาติมากขึ้น โดยคนไทยได้เริ่มมีการใช้สังคมออนไลน์และการใช้คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องการนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ย่อมจะทำให้เกิดการเข้าถึงในการพัฒนาทางด้านบวกที่ตรงกัน กับระดับนานานชาติ โดยคณะ ICT ม.มหิดล ได้ตระหนักและได้นำหลักการทำงานจริงมาประยุกต์กับด้านวิชาการเพื่อให้เกิดข้อมูลที่เกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและด้านสังคมควบคู่กันไปด้วย

ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ