ท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณมุนี(ครูบาบุญชื่น) รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยาเจ้าอาวาสวัดลี ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะศรัทธาสาธุชน ต่างๆ มาร่วมงานประเพณี ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี  อายุ 525 ปี ซึ่งเป็นวัน เดือน ห้า เป็ง  ตามแบบประเพณีล้านนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  งานประเพณีสรงน้ำพระราชทาน พระธาตุเจ้าวัดลี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราช ทานน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ สรงพระธาตุเจ้าวัดลี 

 โดยพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน น้ำหอมดอกไม้เทศ ขึ้นสรงพระธาตุเจ้าวัดลี โดยนายกมล เชียงวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐเอกชนตลอดจนประชาชนมาร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับวัดลี ดังกล่าวนั้นเป็นวัดที่เก่าแก่ ที่สร้างขึ้นเมือ พ.ศ.2462 มีอายุกว่า  525 ปี และมีองค์พระธาตุที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือ นอกจากนั้นยังมีองค์พระธาตุที่ถือว่าสำคัญเป็น 1ใน 3 ของภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับพระราชทานน้ำสรงองค์พระธาตุ จากในหลวง รัชกาลที่ 10 และในทุกปี ที่ตรงกับเดือนห้าเป็ง ตามภาษาล้านนาก็จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี อย่างยิ่งใหญ่

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค พะเยา