ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดตรังว่า ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง 31/1 หมู่ 5 ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมี นางสุจินต์ ไข่ริน อายุ 49 ปี เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านในชุมชน จะใช้เวลาว่างหลังจากการกรีดยางพารา หรือเสร็จภารกิจจากทางบ้านแล้วก็จะมารวมตัวกันเพื่อเรียนรู้วิธีการจักสานก้านจาก ซึ่งที่นี่จะมีสมาชิกที่มีความรู้ความชำนาญกว่า 10 คน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ เมื่อจักสานเป็นแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ทันที สมาชิกกลุ่มจักสานก้านจากมีจำนวน 76 คน มีผลิตภัณฑ์จากก้านจากกว่า 30 ชนิด  เช่น ที่รองก้นหม้อ ตะกร้าหิ้ว ถาดผลไม้  กระจาด กระบวยใส่น้ำ กระเช้า จานรองแก้ว กล่องทิชชู โคมไฟ ฯลฯ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถทำกันได้ทุกรูปแบบ และสมาชิกสามารถนำกลับไปทำได้ที่บ้าน 15 วันส่ง 1 หนึ่ง ในแต่ละวันสามารถจักสานได้ 1-2 ใบ ขึ้นอยู่กับขนาดก้านจากเหล่าจะไปรับจากชาวบ้านที่ทำอาชีพทำใบจากขาย  เมื่อเขาเอาใบจากไปรมควันแล้วลอกเอาใบจากออกแล้วจะเหลือเพียงก้าน ก็จะนำมาลอกเลือกให้เหลือเพียงก้านใหญ่ของใบจากเพราะใบจาก 1 ใบมีก้าน 3 ก้าน แต่ถ้าจะนำก้านจากสดมาทำก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะไม่นิยม  ก้านจากที่รมควันแล้วจะมีความแข็งแรง ทนกว่า เมื่อจักสานเสร็จแล้วก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการจะทามันสนผสมกับวานิช หรือทากันด้าน เพื่อความสวยงามหรือไม่ ซึ่งบางคนชอบความเป็นสีธรรมชาติ

ในขณะเดียวกัน  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง กล่าวว่า ตอนนี้เราพยายามเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์โอทอปผลิตภัณฑ์แฮนเมค ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เห็นทำมาจากก้านจาก มีสมาชิกประมาณ 76 คน ในเรื่องของการออกแบบเขาก็ใช้ชาวบ้าน หมู่ที่ 1,3,5,มาทำ ซึ่งตอนนี้เราเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงชุมชนการท่องเที่ยวกับสินค้า ให้มาดูว่าในแหล่งชุมชนเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไร และสามารถมาดูผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากแฮนเมคซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คงทนและทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถรักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ด้วย คิดว่าเรามีชุมชนที่เข้มแข็งที่สามารถทำเป็นชุมชนท่องเที่ยวได้หลายชุมชน  ในส่วนเรื่องของตลาดตนได้บอกไปทางประธานกลุ่มว่าในเมื่อสินค้าเราเริ่มเป็นที่แพร่หลายเป็นที่นิยมเราต้องทำแบรนด์ แล้วไปจดลิขสิทธ์ไว้   ในเรื่องของการตลาดได้มอบหมายให้ทางพานิชจังหวัดมาสอนการขายสินค้าทางออนไลน์ด้วย  นอกจากที่เขาขายในชุมชนแล้ว หรือไปขายตามงานอีเวนส์ต่าง ๆ ที่ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดขึ้น ในเรื่องของโอทอปต่าง ๆ งานประจำปีที่เรามีอยู่  สิ่งสำคัญคือการขายทางออนไลน์ที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเขาทำสามารถขายทางออนไลน์เพิ่มได้ด้วย

ทางด้าน นางสุจินต์ ไข่ริน อายุ 49 ปี เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทอง กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำสวนยาง สวนปาล์ม และลอกไปจาก เป็นอาชีพเสริม ส่วนการลอกจากมันจะเหลือเศษสิ่งเหลือใช้ คือ ก้านจาก ซึ่งจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาอยู่แล้วคือทำที่รองก้นหม้อจากก้านจาก ต่อมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานรุ่นสู่รุ่นก็มีการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายขึ้นได้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันนี้ เมื่อก่อนทำที่รองก้นหม้อเพียงอย่างเดียว ต่อมีได้ออกแบบมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 30 ชนิด เช่น กระเช้า จานรองแก้ว กล่องทิชชู โคมไฟ เป็นต้น ส่วนต่างประเทศที่สั่งออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ก็มี เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย จะสั่งเป็น กระจาด ไซร้ต่าง ๆ กระบวยใส่น้ำเป็นต้น

 

ภาพ/ข่าว ถนอมศักดิ์ หนูนุ่ม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดตรัง