พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมต้นแซะ วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ใด้มีกำหนดการ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563 ซึ่งในวันนี้ใด้มีตัวแทนในเขตพื้นที่

 

ตำบลหงษ์เจริญเข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ จำนวน 100 ราย  โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญเป็นประธานในพิธี ในการนี้เมื่อประทานมาถึงบริเวณพิธีจึงมีการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เมื่อประธานเข้าประจำจุดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์จึงถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกันจากนั้น รองปลัด อบต.หงษ์เจริญ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี เมื่อจบการกล่าวรายงานผู้ร่วมพิธีใด้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกัน

 

จากนั้นจึงทำการรับพระฉายาลักษณ์ตามลำดับขั้นตอนต่อไปและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีตัวแทนที่เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เข้าร่วมถ่ายรูปและทำความเคารพโดยพร้อมกัน

 

ภาพ/ข่าว น้อง เราเด็กใต้

รายงานโดย นายเอกชนะ นวนละมัย ืข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร