ที่บริเวณวัดต้นสน  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง  หลังจากเมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่ผ่านมา  มีผู้ร้องเรียนว่าที่วัดต้นสน  มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รู้บอนุญาติ  และทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง)  ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362  สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง)  สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง  และตำรวจ กก.2 บก.ปกส.  ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง  พบว่าภายในบ่อพบสัตว์ป้าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลื้อยคลาน  ชนิดเต่า จำนวน 3 ชนิด รวม 563 ตัว  ได้แก่  เต่าบัว จำนวน 369 ตัว  เต่าหวาย จำนวน 158 ตัว  และเต่าหับ จำนวน 36 ตัว  และแจ้งว่า  มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562  มาตรา 15 ฐาน  “ ทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระ  ซึ่งสัตว์ป้าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี ”  ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 91  จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และมาตรา 17 ฐาน  “ มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รู้บอนุญาติจากอธิบดี ”  ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 92 จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองของกลางจำนวนดังกล่าว  ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก  อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดหาสถานที่อนุบาล  คณะเจ้าหน้าที่จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากพระอุดร  ช่วยเหลือในการอนุบาลเป็นการชั่วคราว  จนกว่าคณะเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าวไปดูแล

 

 

 

 

 

 

                         จากการสอบถาม พระเทพสุวรรณมุณี  เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  เจ้าอาวาสวัดต้นสน  เปิดเผยว่า  ทางวัดต้นสน  ขอชี้แจงว่า  ที่บริเวณวัดเป็นเขตอภัยทาน  ซึ่งมีชาวบ้านต่างนำสัตว์มาปล่อยไว้จำนวนมาก  เป็นภาระหน้าที่ของวัดที่ต้องเลี้ยงดู  และทางวัดไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองผิดกฎหมาย  เมื่อมีเต่าได้รับบาดเจ็บแล้วมีคนนำมาปล่อยก็ต้องเลี้ยงดูกันไป  เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครอง  และได้ฝากให้วัดได้เลี้ยงดูไว้ก่อนที่จะนำไปไว้ตามสถานที่ของทางราชการต่อไป  และเบื้องต้นก็ไม่ได้แจ้งความผิดแก่ผู้ใด  เนื่องจากวัดเป็นสถานที่เขตอภัยทาน  เมื่อชาวบ้านนำมาปล่อยทางวัดก็ต้องเลี้ยงดูไว้  ซึ่งเต่าที่วัดต้นสนนั้นอยู่มานานกว่า 20 ปี แล้ว  โดยมีคนนำมาปล่อยให้เลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง  และเต่าก็มีอายุยืน  จึงทำให้มีจำนวนมาก  ซึ่งทางวัดยินดีให้ทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รับมอบสัตว์ป่าดังกล่าวไปดูแล

 

 

 

 

                         ทางด้าน นาง ประจบ  แก้วโต อายุ 66 ปี  ผู้ดูแลบ่อเต่า  เล่าให้ฟังว่า  มีชาวบ้านนำเต่าที่เก็บได้ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือเลี้ยงไว้แล้วแต่เบื่อ  ก็นำมาปล่อยวัดทางวัดก็เลี้ยงดูมาหลายปีแล้ว  แต่เดิมเป็นบ่อดิน  และทางผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างบ่อปูนให้ใหม่นาน 7 – 8 ปี แล้ว  ตนเองก็เลี้ยงดูให้อาหารกินอย่างดี  ต่อไปนี้คงไม่มีเต่าในวัดอีกแล้ว  เนื่องจากทางราชการแจ้งว่าผิดกฎหมาย  ในช่วงนี้จึงฝากให้เลี้ยงดูไปก่อน  และจะนำไปดูแลยังสถานที่ที่ราชการจัดหาตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว : ศุภเสกข์  แสงตระการ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.อ่างทอง