วันนี้ 22 ม.ค.2563  ที่เขาเจดีย์ วัดช่องแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.เขต8 ชลบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประจำปี นมัสการหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์   และงานตรุษจีนวัดช่องแสมสาร ประจำปี 2563 โดยมี ท่านพระครูวิสารทรสุตากร เจ้าคณะตำบลแสมสาร เจ้าอาวาสวัดช่องแสมสาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รวมทั้ง นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.เขต8 ชลบุรี  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร รวมทั้งสาธุชนชาวแสมสารและใกล้เคียง เข้าร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

              นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ กล่าวว่า ปีนี้วัดช่องแสมสารได้กำหนดจัดงาน นมัสการปิดทองหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ ในระหว่างวันที่ 22 ถึงวันที่28 มกราคม พุทธศักราช 2563 ซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พุทธ ศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาวไทยชื้อสายจีน ได้ร่วมทำบุญปิดทององค์หลวงพ่อคำเขาเจดีย์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สึทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธา ของชาวแสมสาร และชาวบนโดยทั่วไป โดยเฉพาะชาวประมง ทั้งเรือประมงในตำบลแสมสาร และเรือประมงจากต่างถิ่น ได้มากราบไหว้ บนบานขอพรองค์หลวงพ่อดำเขาจดีย์ และมักจะประสบความสำเร็จกันทุกครั้งไป โดยเฉพาะในปีนี้ วัดช่องแสมสารทำการขยายวิหารหลวงพ่อดำให้มีความใหญ่โตกว้างขวางขึ้น และกำหนดยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อดำในวันที่ 28 มกราคม 2563

ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ในการช่วยเหลือจัดหามหรสพมาแสดงในงาน และยังร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างทำนุบำรุงถาวรวัตถุของวัดช่องแสมสาร ให้คงอยู่สืบต่อไป

 

 

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี