วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร การเสวนาเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด  ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

โดยมีนายชัชวาล ศิริสมบัติ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผู้แทน/ผอ.ส่วนฯ,หน.กลุ่มฯ และคณะเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) รวมทั้ง ส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,ทหาร ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีผู้รับการอบรมซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 100 คน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องไฟป่า เทคนิควิธีการดับไฟป่า การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือฯ การจัดการเชื้อเพลิงฯ รวมถึงการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป 

และในการอบรมเสวนาในครั้งนี้ กำนันตำบลช่องชะเดา และนายกอบต.ช่องชะเดา ได้ช่วยสมทบรังวัลนำจับผู้แจ้งเบาะแส ผู้เผาป่า ถ้าจับตัวผู้กระทำผิดเผาป่าได้ในเขตตำบลช่องสะเดา ให้อีก 2 หมื่นบาท รวมของเดิม 1 หมื่นบาท รวมเป็น 3 หมื่นบาท

วุฒิเดช ก้อนทองคำ... ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. กาญจนบุรี