เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลนครปฐม ชี้แจงกรณีรายงานพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐม ได้รับการประสานส่งตัว ผู้ป่วยอายุ70 ปีมีประวัติเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงก่อนปีใหม่และในช่วง 14 วันหลังเดินทางกลับมามีอาการไข้ หายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ทีมแพทย์จึงได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุขและรับผู้ป่วยไว้ในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบตามมาตรฐานทันที ขณะนี้ผู้ป่วย สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์คงที่ ไอนานๆครั้ง ไม่เหนื่อย ไม่มีไข้ และไม่พบภาวะแทรกซ้อน แต่เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว คือ โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูงจึงยังคงต้องดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรอผลตรวจ ยืนยันทางห้องปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุข

 

 


โดยมาตรการที่โรงพยาบาลได้ดำเนินการคือการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัยดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข สิ่งที่โรงพยาบาลนครปฐมได้ปฏิบัติแล้ว ดังนี้

1. นอนพักรักษาตัวในห้องแยกโรคมาตรฐาน

2. ถ่ายภาพรังสีปอดเพื่อติดตามการดำเนินโรค

3. ตรวจทางห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์

4. รักษาให้ยาปฏิชีวนะและรักษาตามอาการ

5. ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง

 

สำหรับประชาชนทั่วไป ควรรู้ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค ดังนี้
1. อาการไข้ตั้งแต่ 38 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

2.ร่วมกับมีประวัติในช่วงเวลา14วันก่อนวันเริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 พื้นที่ระบาดเมืองอู่ฮั่น(Wuhan)มณฑลหูเป่ย(Hubei)ประเทศจีน
-อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 
-มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 
-สัมผัสสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข DDC Hotline โทร.1422


ปนิทัศน์ มามีสุข   นส.ปณิดา มามีสุข ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.นครปฐม