ที่เรือนจำกลางขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยนายสมมาตร สุราช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางขอนแก่น  ร่วมกันปล่อยแถวปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้น เรือนจำกลางขอนแก่น  เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จึงได้สนธิกำลังร่วมระหว่าง ฝ่ายพลเรือน ทหาร และสมาชิก อส. รวมกำลังพลทั้งสิ้น 200 นาย

 

 

 

    ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาล และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโนบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ มีจุดมุ่งหมาย คือ เพื่อลดระดับความรุนแรงและขยายตัวของปัญหายาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ผู้สนับสนุน และผู้อยู่เบื้องหลังในทุกพื้นที่ของประเทศไทย   

 

 

 

สำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดขอนแก่น ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ถึงแม้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู จนสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และประชาชนมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในหลายพื้นที่ รวมทั้งในเรือนจำ ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจำ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่สำคัญ ศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จึงกำหนดให้มีปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำกลางขอนแก่น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฏหมายแต่อย่างใด

 

 

นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น