นายสุชาติ  ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรม“พ่อขุนคราฟท์”  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งกิจกรรม“พ่อขุนคราฟท์”  เป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสวันที่ 17 มกราคม ของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปีนี้นับเป็นปีที่ 44 ของพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ 737 ปี ลายสือไท ทางจังหวัดสุโขทัยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวไทยทั้งประเทศนานัปการ

 

การจัดกิจกรรม“พ่อขุนคราฟท์”  เป็นหนึ่งในกิจกรรม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยจัดเป็นโซนนิทรรศการ สุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัย ในโอกาสที่จังหวัดสุโขทัยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Sukhothai Creative City : Crafts and Folk Arts) ของ องค์การ UNESCO

 

โดยภายในกิจกรรม “พ่อขุนคราฟท์” มีผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มาร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 20 บูธ พร้อมทั้งเปิดให้นักท่องเที่ยวที่มาในงานได้ร่วมลงมือทำ รังสรรค์ชิ้นงานเป็นของตนเองชิ้นเดียวในโลกอีกด้วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ พร้อมทั้งสร้างความสุขให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในแต่ละบูธอีกด้วย

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย