วันที่ 17 ม.ค. 2563 จากกรณีที่ชาวบ้านใน ต.ท่าไร่  ต.ท่าซัก  และต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร้องเรียนศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เนื่องจากได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากฟาร์มหมูบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้  ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ เนื้อที่หมู่ 1 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ปล่อยน้ำเน่าเสียลงในคลองธรรมชาติ ทำให้น้ำในลำคลองหลายสายเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงโชยไปไกลหลายหมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับผลกระทบและร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆ นอกจากนี้ยังยื่นหนังสือรองเรียนรศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1 จ.นครศรีธรรมราช และนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ช่วยเหลือหากไม่มีการแก้ไขปัญหาชาวบ้านในพื้นที่จะรวมตัวประท้วงใหญ่ในเร็วนี้

 

ทางด้านนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง นายวิชาญ อนุมาศ ปลัด อบต.ท่าไร่ นางศิริวรรณ  สงคำ ปลัดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และตัวแทนบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด มาร่วมประชุมเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  โดยตัวแทนบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ได้ขอเวลาในการแก้ไขปัญหา 30 วัน แต่ในที่ประชุมขอให้เร่งแก้ไขปัญหาภายใน 15 วันเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนรุนแรงเป็นวงกว้าง  และขอให้ทางบริษัท ฯจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาในส่วนต่าง ๆ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ในที่ประชุมมีมติว่าจะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มหมู ในวันจันทร์ที่ 20 ม.ค.2563 นี้

 

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง ตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และประตูทางเข้าฟาร์มปิดสนิม แต่จากการตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีการปลูกต้นปาล์มไว้โดยรอบ แต่น้ำเสียที่ปล่อยจากฟาร์มหมูได้ไหลลงสู่ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้น้ำมีสีดำ และมีกลิ่นเหม็นรุนแรง  แม้ฟาร์มจะอยู่ห่างไกลจากชุมชนแต่เมื่อมีบมพัดกลิ่นเหม็นจะโกระจายออกไปเป็นวงกว้าง  แหล่งน้ำสายหลักเช่น คลองกระบือ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกรรมเหนือประตูระบายน้ำและตลอดสายน้ำมีปลาและสัตว์น้ำบางส่วนลอยตายระยะทางยาวกว่า 2 กม. ชาวบ้านที่เคยประกอบอาชีพประมงท้องถิ่นไม่สามารถจับปลาและสัตว์น้ำได้

 และตรวจสอบพบว่าในแหล่งน้ำจะคราบสีเขียวจับตัวเป็นแผ่นลอยอยู่เต็มลำคลองและเกาะอยู่ริมตลิ่งตลอดแนวลำคลอง และมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นสารเคมีบางอย่างอย่างรุนแรง หากยืนสูดดมนาน ๆ จะรู้สึกแสบรูจมูก ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าสาเหตุมากจากฟาร์มเลี้ยงบริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง ซึ่งเป็นฟาร์มหมูขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เหนือต้นน้ำขึ้นไปไม่ไกลมากนัก และไม่พบแหล่งต้องสงสัยอื่น ๆ ที่จะเป็นสาเหตุทำให้น้ำในลำคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเลย  นอกจากพ้นที่หมู่ 1 ต.ท่าไร่ สถานที่ตั้งฟาร์มหมูแล้วยังมีผลกระทบรุนแรงกับชาวบ้านในหมู่ 6 บ้านคลองกระบือ ต.ท่าไร่ หมู่ 2 ต.ท่าซัก โดยน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นยังหมู่บ้านใกล้เคียงของ 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.ท่าไร่ ต.ท่าซัก และต.ปากนคร อีกด้วย

ตัวแทนชาวบ้านคนหนึ่ง กล่าวว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ไม่สามารถนำน้ำในลำคลองมาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคได้เลย แม้แต่ใช้รดน้ำพืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ ก่อนที่จะมีฟาร์มหมูเข้ามาตั้งในพื้นที่ไม่เคยปรากฏในลักษณะนี้มาก่อน ที่ผ่านมาได้แจ้งให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้เข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหามาหลายครั้งในระยะกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสื่อมวลชนเคยน้ำเสนอข่าวหลายครั้ง แต่เรื่องก็เงียบหายปล่อยให้ชาวบ้านทนทุกข์ทรมานมานานหลายปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งน้ำเนาเสียและกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก จนหายใจแสบจมูก และล้มป่วยโรคทางเดินหายใจจำนวนหลายราย ซึ่งคนเฒ่าคนแก่และเด็กเล็ก เสี่งอันตรายมากที่สุด จนชาวบ้านทนไม่ไหวแล้วจริง ๆ และจะร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากสื่อมลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดและ ส.ส.เขต 1 จ.นครศรีธรรมราช เป็นครั้งสุดท้ายหากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 15 วัน ชาวบ้านจาก 3 ตำบลจะรวมตัวบุกศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชปักหลังประท้วงใหญ่ต่อไป.

ภาพ/คลิป ศูนย์ข่าวนคร 24ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช