royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเดินไล่ฝุ่นจากผลกระทบจากโรงงานน้ำตาล

14 มกราคม 2563 - 15:44 น.
อนุรักษ์,,เซบาย,,ยโสธร
Shares :
เปิดอ่าน 344 ครั้ง

กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายเดินไล่ฝุ่นจากผลกระทบจากโรงงานน้ำตาล

 

 

               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้สื่อขาวรายงาน นางมะลิจิตร  เอกตาแสง 58 ปี กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร นำชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จ.ยโสธรและ จ.อำนาจเจริญ กว่า100 คน ได้จัดกิจกรรม “เดินไล่มลพิษ”จากบ้านเชียงเพ็งไปที่ว่าการอำเภอป่าติ้ว ระยะทางกว่าประมาณ 7 กิโลเมตร เพื่อยื่นหนังสื่อต่อนายธีรพงษ์  คุ้มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว จากกรณีที่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.อำนาจเจริญ เริ่มส่งผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตร

 

ต่อมาเวลา 11.00 น.กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จ.ยโสธรและ จ.อำนาจเจริญ กว่า100 คน ได้เดินทางมาถึงที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร โดยนางมะลิจิตร  กล่าวว่ากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย ต.เชียงเพ็ง และเครือข่าย  ได้คัดค้านโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยยืนหยัดคัดค้าน ไม่เห็นด้วยตั้งแต่กระบวนการจัดทำ EIA.  และจากผลการสำรวจข้อมูลในพื้นที่พบว่าร้อยละ 93  ของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วม   ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่ายฯ  คงยังยืนหยัดคัดค้านมาตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่โรงงานได้ก่อสร้างเสร็จและดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลาที่โรงงานได้ดำเนินการผลิต ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างได้รับผลกระทบด้านมลพิษ ทั้งด้านอากาศ  เสียง  กลิ่น  ตลอดจนด้านการจราจร ที่ต้องเจอกับปัญหาของกระบวนการดำเนินโรงงานตลอดจนรถบรรทุกอ้อยขนาดใหญ่ที่สัญจรไปมาและซากอ้อยที่หล่นตามรายทาง จนส่งผลด้านอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง   จากผลกระทบด้านมลพิษที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถรับรู้สัมผัสได้และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของคนในพื้นที่ อีกทั้งมลภาวะเสียงและกลิ่นที่เกิดขึ้นยังก่อความรำคาญ ส่งผลต่อสุขภาพจิต ภาวะเครียดจากกลิ่นที่ได้รับ  ละอองฝุ่นที่ลอยมาตาม ลมเริ่มติดค้างสะสมตามบ้านเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มสะสมทวีความรุนแรง  เด็ก และผู้สูงอายุเริ่มมีอาการป่วยด้านทางลมหายใจมากขึ้น ตลอดจนการดำเนินวิถีชีวิตปกติสุข ดังนั้นการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย  จ.ยโสธรและเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จ.อำนาจเจริญ จึงอยากสื่อสารผ่านสังคมถึงความเดือดร้อนและข้อเท็จจริงที่กำลังส่งผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ทางนายอำเภอป่าติ้ว จ.ยโสธร ได้รับรู้สถานการณ์ทางด้านมลพิษ เสียง กลิ่น ฝุ่น การจราจรและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบๆโรงงาน เพื่อเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกิดการผลักดันเรื่องการประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต ต่อไป

นายธีรพงษ์ กล่าวว่าเบื้องต้นได้รับหนังสื่อดังกล่าวไว้เพื่อส่งให้คณะทำงานศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และส่งหนังสื่อให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าพื้นที่ตั้งโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวะมวลนั้นอยู่ในพื้นที่ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ ต .เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ที่ได้รับผลกระทบนั้นอยู่ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ